Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

§ 270 – Poenghopping (Top Score)

1. Generelt

1.1 På banen skal det være 10-12 enkelthinder (ikke kombinasjoner) med ulike poengverdier fra 10 til 120 alt etter vanskelighetsgrad og konstruksjon. Alle hinder skal bygges slik at de kan hoppes i begge retninger. Lengdehinder bygges med sikkerhetsoppheng på begge toppbommer. Rytteren rir selvvalgt vei. Hindrene hoppes i valgfri retning, hvert hinder inntil 2 ganger til sammen. Hopping av et hinder 3. gang, eller hopping av et allerede nedslått hinder, gir ikke eliminering, men ekvipasjen får ikke poeng for dette sprang.

1.2 Hinder kan ha ulike poengverdier fra hver side. Samme poengverdi kan benyttes på flere hinder.

2. Tid

Tid for gjennomføring av rittet (45–90 sek) skal angis i proposisjonene. Start- og mållinje kan passeres i valgfri retning.

3. Bedømmelse

For hvert hinder som passeres uten nedslag, blir ekvipasjen godskrevet hinderets poengverdi. Ved nedslag bygges hinderet ikke opp igjen, og ekvipasjen får 0 poeng. Ved vegring eller utbryting kan rytteren velge et annet hinder uten å tape poeng. Alle ulydigheter medfører kun tidstap.

4. Joker

Ett hinder kan betegnes «joker» og gir 200 poeng hver gang det overvinnes korrekt (maks. 2 ganger). Riv av jokeren gir et fradrag på 200 poeng.

5. Signal gis ved utløpt tid.

Ekvipasjen skal derved passere mållinjen for tidtaking. Hvis ekvipasjen ikke passerer mållinjen, plasseres den etter ekvipasjer med samme poengsum som har passert mållinjen. Hvis signal gis i det øyeblikk hesten er i ferd med å ta av på et hinder, inngår dette hinderet i bedømmelsen.

6. Plassering

Ekvipasjen med høyest poengsum er vinner. Ved likt antall poeng plasseres ekvipasjen med kortest tid først. Er også tiden lik, erklæres ekvipasjene likeplasserte.

Andre bedømmelsesmetoder

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Terminliste TRØN Terminliste NRYF Reglement Statutter Sprangutvalget Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.