Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

§ 273.3.2 - Konkurranser over to omganger

1. Konkurranse over to omganger med samme minimumstempo i begge omganger. Banene i de to omgangene kan være identiske eller forkjellige med hensyn til rideveier, antall hinder eller hinderdimensjoner. Ekvipasjer som elimineres, utelukkes eller som trekker seg i den første omgangen, får ikke starte i den andre omgangen.

2. Antall ekvipasjer som er kvalifisert til den andre omgangen, skal angis i proposisjonen.

3.2 Bedømmelse:

Første omgang

Bedømmelse A.
Ikke på tid.

Andre omgang

Bedømmelse A.
Ikke på tid.

Startrekkefølge
Omvendt resultatrekkefølge (feilpoeng fra første omgang).
Ved likt antall feilpoeng starter ekvipasjene i samme startrekkefølge som første omgang.

Omhopping

Startrekkefølge
Samme startrekkefølge som i andre omgang.

4. Plassering:

4.2 Bed 273.3.2 Ekvipasjene blir plassert ut fra feilpoeng og tid i omhopping. De resterende ekvipasjene blir plassert etter sammenlagt antall feilpoeng i de to omgangene.

Andre bedømmelsesmetoder

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Terminliste TRØN Terminliste NRYF Reglement Statutter Sprangutvalget Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.