Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

§ 280 - Feil og stil

1. Feil og stil er en konkurranseform som bedømmes etter § 238.2.1, men hvor stilpoeng erstatter tiden når det gjelder rangeringen.

2. Bedømmingsformen kan brukes på alle klassenivå, men skal brukes i klasser t.o.m 0,80 m/LB-P dersom Clear round (§279) ikke benyttes. Ved stevne over 2 eller flere dager kan bedømming §§ 238 eller 273-274 benyttes én av dagene også for disse klassenivåene.

3. Det skal brukes autoriserte stildommere. Karakterene settes i henhold til skjema fastsatt av NRYF. Det er ikke anledning til å protestere mot stildommers karakterer.

4. Hensikten er å vektlegge betydningen av en balansert og smidig sits, bruk av riktig tempo og gode veier, samt korrekt og effektiv ridning og trening av hesten for utviklingen av ferdigheter innen sprangridning.

Andre bedømmelsesmetoder

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Terminliste TRØN Terminliste NRYF Reglement Statutter Sprangutvalget Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.