Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Ponni (P)

Betegnelsen ponni (P) omfatter i reglementets forstand hester med mankehøyde (stangmål) t.o.m. 148,0 cm og som er reglementsmessig målt, har gyldig målekort og er registrert som konkurranseponni.

I ponnikonkurranser inndeles ponniene i disse kategorier:
Kat. 1 f.o.m. 140,1 t.o.m. 148,0 cm; Kat. 2 f.o.m. 130,1 t.o.m. 140,0 cm; Kat. 3 f.o.m. 107,1 t.o.m. 130,0 cm; Kat. 4 t.o.m. 107,0 cm.

Ponnien blir sluttmålt 8 år gammel og skal være målt før første gang den starter på et stevne det aktuelle kalenderår.

Les mer i Wikipedia     Ponniryttere     Hest     Andre definisjoner

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.