Hovedside TRØN

Referat fra styremøte i Trøndelag Hestesportsklubb


Tid: Tirsdag den 12.03. 2002 kl. 20.00
Sted: Midt Norsk Hestesportssenter.
Tilstede: Morten Løes, Borgny Størseth, Svenn Roar Olsen. Lovise Mårvik og
Ingrid K Lundqvist.
Fraværende: Ulf Aakenes, Heide Lund og Gyda Olsen.


Sak 1. Nytt styre.
Presentasjon av medlemmene.
Det ble orientert om de forskjellige utvalgene og deres arbeidsoppgaver.
Neste møte er torsdag 18. april -2002 . Samme sted og tid.


Sak 2. Godkjenning av referat.
Referat fra møte 30.1.2002 ble godkjent.


Sak 3. Aksjoner fra årsmøte.
Forslag om at rideskoleelevene automatisk ble innmeldt i klubben ble diskutert.
Konklusjon ble at rekruteringsutvalget skal jobbe med tiltak for å øke rekrutteringen.


Sak 4. Planlegging av elite stevne.
Morten har ansvaret for å sette opp arrangementskomiteen.
Banebygger : Arild Sivertsen.
Overdommer: Håkon Danielsen.
Dommer : Rune Rinnan.


Det ble foreslått å utvide stevnet med en dag. (fredag, lørdag og søndag)
Forslag til proposisjoner bearbeides av Morten.
Forslag til sponsorkomite: Maybritt Skram.


Sak 5. Eventuelt.
Idrettsrådet i Melhus ønsker å registere vinnere av mesterskap.
Morten setter opp liste over kretsmestrer.


Krets-ting holdes 4.april på Vådan kl. 1900.
3 representanter fra klubben møter: Gunnar Størseth, Morten Løes og Ingrid K Lundqvist.


Krets-trening: Morten informerte om kriteriene for uttaket til kretstrening i sprang.


Klubbtrening: Det er et ønske at klubbene organisere klubbtrening i sprang.


Neste møte: Torsdag den 18.04.2002

Trondheim den 18.03.2002
Referent.
Ingrid K Lundqvist

[Tilbake] [Terminliste] [Andre rideklubber på nettet]