Hovedside TRØN

Referat fra styremøte i Trøndelag Hestesportsklubb

TID: Onsdag 30.01.2002 kl. 20.00

STED: Midt Norsk Hestesportsenter

TILSTEDE: Borgny Størseth, Bitte S. Grøtte, Gyda Olsen, Morten Løes,Svein Roar Olsen, Heidi Lund og Whenche Hammer

FRAVÆRENDE: Jannicke Lund og Ulf Aakenes

Sak 1 Referat fra møte 12.12.01

Godkjent uten merknader.

Sak 2 Regnskap

Et oversiktlig regnskap ble fremlagt også en regnskapsoversikt fra årsfest pg juleshow.

Årsfest gikk som forventet økonomisk, juleshowet gikk med ett pent overskudd. Regnskapet viste også at stevner ga klubben – kr. 10 000.- i fjor.

Til nå har elitestevnet i 2001 blitt holdt utenfor regnskapet, men styret ba nå regnskapsansvarlig innbefatte dette stevnet i årsregnskapet som ett prosjektregnskap

Klubben har mottatt brev fra bladet Hestesport om at prisen i 2002 er kr. 130.- dvs. en betydelig oppgang. Styret reagerte krftig på dette da medlemsavgiften blir fastsatt ett år tidligere for året 2002. Morten skriver et brev til bladet og protesterer kraftig på denne økningen.

Sak 3. Årsmøte

Dato: Mandag 04.03.02 kl. 20.00

Sted: Kantina ved MNH

Morten skriver innkalling – leverer dette til Svein Roar som sender det ut med giroer. Giroer har tidligere blitt sendt ut med klubbavisen, men mange har ikke forstått at det er denne giroen de skal bruke.

Årsmelding skal ut senest 1 uke før møtet.

Åreberetning fra utvalgene skal senest levers Morten 15.02.02

Disse er på valg fra styret i år: Formann: Morten Løes

Sekretær: Britt J. Grøtte

Sprangansv: Borgny Størseth

Junioransv: Jannicke Lund

Bitte og Jannicke har varslet at de ikke ønsker å fortsette.

Alle utvalgsmedlemmer er på valg, styret foreslår at Junior og Rekruttutvalget blir slått sammen.

Morten tar kontakt med valgkomiteen.

Sak 4 Bruk av midler

Styret har bestemt at ca. 20 000.- vil bli brukt på hindermateriell og ca. 40 000.- vil bli brukt på lydanlegg.

Sak 5 Eventuelt

Grønt Kort: Ble gjennomført 26-27 Januar med ca. 100 stk. Bra gjennomført etter forholdene. Vi må lære på at vi må ha færre i hver gruppe og ha tettere kommunikasjon med senterene.

Avtalen men MNH må reforhandles, avtalen er ikke gyldig mer enn ett år om gangen. Morten vil ta kontakt med styret ved MNH.

TRØN-NYTT : Innlegg til klubbavisa må være redaktøren i hende før 01.03.02. Redaktøren ønsker sterkt bedre innslag fra utvalgene på min. en ½ side.

Neste møte: Mandag 04.03.02 kl. 19.00 ved MNH

Bitte S. Grøtte, referent

[Tilbake] [Terminliste] [Andre rideklubber på nettet]