REFERAT FRA STYREMØTE 12.10.2005

 

 

Tilstede:

 

Morten Løes

Gunnar Hammer

Heidi Lund

Monica Næsje

Svenn Roar Olsen

Gyda Olsen

Borgny Størseth

 

 

 

 

 

Sekretær