Referat fra styremøte i Trøndelag Hestesportsklubb.

 

Tid:               Onsdag den 20.11 2002  kl. 20.00

Sted:              Midt Norsk Hestesportssenter.

Tilstede:        Morten Løes, TRØN , Svenn Roar Olsen,

           Gyda Olsen og  Ingrid K Lundqvist.

 

 

Sak 1. Godkjenning av referat.

Referatet fra den 30.10.02 ble godkjent.

 

Sak 2. Budsjett og regnskap v. Heidi.

Utsatt til neste styremøte.

 

Sak 3. Årsfest og juleshow. v Morten.

3. klassen på rytterlinjen arrangere juleshow søndag den 30.11.02.

Sted: Midt Norsk Hestesportssenter.

 

Rytterfesten er utsatt til den 08.01.03

 

 Sak 4. Klubbtrener, status v/ Morten.

 Spørsmålene i forbindelse med klubbtrener er ikke avklart.

 

 Sak 5. Eventuelt.

- Sør Trøndelag Rytterkrets har søkt om å arrangere NM i Sprang 2003.

 

- Klubben setter ned en komite som skal se på mulighetene for å få tippemidler.

 

- Årsmøte blir avholdt i  feb. 03.

På valg er: Nestformann, kassere, leder til dresurutvalget og leder til rekruteringsutvalget.

 

Neste møte: Onsdag  den 08.01 .2003  kl. 20.00

 

 

Trondheim den  22.11. 2002

Referent.

Ingrid K Lundqvist