Hovedside TRØN

TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB

Referat fra styremøte i Trøndelag Hestesportsklubb.

 

Tid:               Torsdag den 18.04. 2002  kl. 20.00

Sted:              Midt Norsk Helsesportssenter.

Tilstede:        Morten Løes, TRØN , Svenn Roar Olsen, Lovise Mårvik,

           Ulf Aakenes, Heide Lund, Gyda Olsen.og  Ingrid K Lundqvist.

 

Sak 1. Godkjenning av referat fra den 12.03.02

Referatet ble godkjent med kommentarer på p. 5

Idrettsrådet i Melhus ønsker å  registrere Norgesmestrer ikke kretsmestrer.

(Kommentar: Klubben bør også i år søke om støtte fra Idrettsrådet.)

Klubbtrening: P.g.a trenermangel er arbeide med å organisere klubbtreninger flyttet fram til    høsten -02.

 

Sak 2. Medlemsoversikt. ( Svenn Roar)

Det er i dag 177 stk. betalte medlemmer registrerte.

Giroer bør sendes direkte ut til medlemmene.

Det er ønskelig med tiltak og markedsføring på sentrene for å verve nye medlemmer.

 

Sak 3. Budsjett og regnskap. ( Heidi)

Budsjette legges inn i regnskapet.

Klubben bør søke om støtte fra idrettsbingo.

 

Sak 4. Arbeidsform i styret.

Ulf Aakenes nestformann og leder for sportsutvalget trekker seg fra sine verv i klubben.

Begrunnelse: `i protest mot utøvelsen av formannsvervet`.

 

Sak 5. Status stevner:

Rideskolecupen: Regler er sendt ut til alle sentrene.

2 av 4 senter har gjennomført uttaking stevne.

Finalen avholdes  på Øysand lørdag den 01.06.02 samtidig med distriktsstevne.

 

Sprangstevne på Øysand den 26. -27. - og 28. april er utvidet til landsstevne med klassene 135cm på lørdag og 140 cm på søndag

 

Status elitestevne: I forbindelse med elitestevne den 29.og 30. juni arrangeres det distriktsstevne på fredag med klassene 100cm. og 110cm  og på lørdag klasse 110cm.

 

Hippo sponser ridedekken til elitestevne.

 

Sak 6.  Eventuelt

Klubbavisa: Svein Roar savner engasjement og reportasjer til klubbavisa. Venter til etter landsstevne med utgivelse. Svein Roar har aksjon på å oppdatere hjemmesida.

 

Klubbjakker:Jakker merke Kingsland  ble vedtatt  som klubbjakker.

Leveres av Hippo.

 

Ide

May Britt Skram ønsker å lage et hestebibliotek. Fin kreativ ide.

 

Neste møte: Torsdag den 29.05 .2002

 

Trondheim den 26.04.2002

Referent.

Ingrid K Lundqvist

 

[Hovedside] [Top] [Resultater] [Terminliste]