Hovedside TRØN styremøte 21.08.02

Referat fra styremøte i Trøndelag Hestesportsklubb.

 

Tid:               Onsdag den 21.08 2002  kl. 20.00

Sted:              Midt Norsk Helsesportssenter.

Tilstede:        Morten Løes, TRØN , Svenn Roar Olsen,

           Heidi Lund og  Ingrid K Lundqvist.

 

 

Sak 1. Godkjenning av referat.

Referatet fra den 29.05.02 ble godkjent.

 

Sak 2. Status medlemsoversikt. ( Svenn Roar)

Betalte medlemmer . pr. august 2002 er  226 stk.

Medlemmer som ikke har betalt kontingenten får ikke delta på stevner.

Ikke betalte medlemmer bør purres.

 

Det er fremdelse ingen respons på vervekonkuransen for å skaffe nye medlemmer...

 

Sak 3. Kasserer funksjonene ( Morten / Heidi)

Morten avklarere med Wenche ( regnskapsfører), videre rutiner for føring av  regnskapet.

Bilagene må ha en spesifikasjon.

 

Sak 4. Hva er fornuftig oppgavefordeling i styre?

Mange arbeidsoppgaver feller på Morten.

Det er ønskelig med en person til i styre som også kan avlaste Morten.

Styre ønsker å finne en person som kan ta ansvaret for å organisere og koordinere Juleshowet.

 

Sak 5. Rekruttering - konkrete tiltak.

Forslag til at hvert ridesenter arrangerer rekrutterings - stevner.

Rideskolene må motiver medlemmer til å delta på stevner.

Klubben fortsetter informasjonsmøtene hos rideskolene Idas, Torp og Ragnhilds.

 

Sak 6. Stevner:  Dressur og Sprang

Aksjonspunkt: Proposisjoner for dressur må tidligere inn på hjemmesida.

Klubben arrangerer sprangstevne i slutten av sept.  Husk ryddegruppe.

                           

Sak 7. Eventuelt.

-Kretstrening sprang: Morten informerte om nye kriterier for å bli med på kretstrening.

 

-Spilleautomater: Sven Roar har fått lovnader om utplassering av spilleautomat i ny Remabutikk i sentrum.

 

-Klubb avisa: Svein Roar ønsker fremdeles innspill på stoff til klubbavisa.

 

Flotte resultater for Trøndelag Hestesportsklubb i regionmesterskap på Bjorli i sommer.

Regionmester Ponni: Solveig Løes & Gizmo

Regionmester Junior: Tom Vidar Gjeldnes & Zowie

Regionmester Unge ryttere: Ådne Sæterøy & Irich Miss

Regionmester Senior: Sverre Smevik & Livinjo

 

Regionmestre lag:

Solveig Løes & Gizmo
Mari Viken & Red Piaf
Tom Vidar Gjeldnes & Zowie
May Helen Erdal & Nabuco

 

 

Neste møte: Onsdag  den 17.09 .2002

 

Trondheim den  23.08 2002

Referent.

Ingrid K Lundqvist

mal3 

Liten logo

Her skriver du inn tekst som skal inn på siden

OBS. Husk Save As som en annen fil før 

du begynner å skrive

 

[Hovedside] [Top] [Resultater] [Terminliste]