Hovedside TRØN
TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB

Referat fra styremøte i Trøndelag Hestesportsklubb.

 

Tid:               Onsdag den 29.05. 2002  kl. 20.00

Sted:              Midt Norsk Helsesportssenter.

Tilstede:        Morten Løes, TRØN , Svenn Roar Olsen, Lovise Mårvik,

           Gyda Olsen.og  Ingrid K Lundqvist.

 

 

Sak 1. Godkjenning av referat fra den 18.04.02

Referatet ble godkjent.

 

Sak 2. Status medlemsoversikt. ( Svenn Roar)

Riktig medlemstall er 226 stk.

 

Sak 3. Budsjett og regnskap. ( Heidi)

Utsettes til neste møte p.g.a. at Heidi uteble.

 

Sak 4. Samarbeidende ridesentre, hva ønsker de av klubben?

Brev med utmeldelse fra Birgit`s rideskole ble gjennomgått.

Svar fra klubben vil bli sendt med  kopi til Sør Trønderlag Rytterkrets.

 

Det ble besluttet at klubben skal holde informasjonsmøter på de forskjellige ridesentrene.

Første møte blir holdt på Hårstad ridesenter tirsdag den  11.6-02

 

Sak 5. Status stevner.

Et vellykket dressurstevne med 85 startende ble arrangert på Øysand den 25.og 26.mai. Klubben har fått mange positive tilbakemeldinger.

 

Rideskole cup og dirtriktsstevne i sprang ble arrangement siste helg den 1.-2 .juni. Vinner av rideskolecupen ble Hårstad ridesenter.

 

Klubben trenger hjelpemannskaper til elitestevne den 28. til 30 juni.

 

Sak 6. Eventuelt.

Klubben har søkt om godkjenning av lotteritilsynet for utplassering av spilleautomater.

 

Klubben ønsker rekruttering til banebyggere og dommere. Nye kurs vil bli arrangert.

 

 

Neste møte: Onsdag  den 14.08 .2002

 

Trondheim den  05,06.2002

Referent.

Ingrid K Lundqvist

 

[Hovedside] [Top] [Resultater] [Terminliste]