Innkalling til årsmøte
for
Trøndelag Hestesportsklubb

 

Innkallingen ble sendt medlemmene, samt slått opp på de enkelte sentre, i henhold til klubbens lover. Med dette følger fullstendig saksliste og årsmelding for ordinært årsmøte som blir avholdt

 

Tirsdag 9. mars 2004, kl. 19:00

Midt-norsk Hestesportssenter,  Øysand


Saksliste:                      1)         Valg av møteleder

2)                  Valg av 2 medlemmer til godkjenning av protokollBehandle årsmelding

3)                  Behandle regnskap

4)                  Valg på styre og utvalg

5)                  Fastsette kontingent for 2005

6)                  Vedta budsjett

7)                  Behandle innkommende forslag


Det blir enkel servering av kaffe og kaker. Styret ønsker alle medlemmer vel møtt!

 

Styret 28.02.2004

 

Årsmelding 2003

for

Trøndelag Hestesportsklubb


Generelt
Klubben har lagt bak seg et hektisk år når det gjelder stevnearrangement. Høydepunket kom på høsten, hvor vi arrangerte NM i sprang. Helhetsinntrykket, både fra oss som arrangør, utøvere og teknisk personell var godt. Økonomisk kom vi oss helskinnet igjennom med et lite overskudd. Dette skal vi være godt fornøyd med.


 Vi har en medlemsmasse som holder seg stabil på omlag 330 medlemmer.En viktig årsak til dette er det positive samarbeidet vi har med 4 ridesentere/rideskoler i området. Her er det nedlagt mye og godt arbeide som har bidrat sterkt til medlemstallet. I tillegg har vi også i år arrangert rideskolecup med finale på Øysand.


Samarbeidet med Midt-norsk Hestesportssenter på Øysand har fungert godt. Leieavtalen mellom klubb og senter gir oss mulighet for å arrangere stevner, avholde treninger, sette opp reklame fra sponsorer og benytte hindermateriell. Samtidig er klubbens aktiviteter med på å profilere senteret. Leieprisen er den samme i år som for fjoråret, kr 0,-.


Hjemmesiden vår på Internett er flittig besøkt. I løpet av 2003 har det i gjennomsnitt vært ca 125 besøk på siden hver dag. Dette er meget bra og viser at redaktøren holder siden oppdatert og levende.


Sportslig har vi arrangert 10 stevner. 6 i sprang og 4 i dressur. Klubbens dressur og sprangryttere har  deltatt i en rekke stevner i og utenfor Trøndelag. Det er oppnådd en rekke gode resultater. Klubbens sprangryttere har deltatt på mange lag konkurranser med gode resultater. Styret synes dette er en god måte å konkurrere på og har støttet dette med et betydelig beløp. Startkontingenter og til dels oppstalling har blitt dekket av klubben.


På slutten av året var det kritisk for Melhus videregående skole’s tilbud om idrettsfag skulle bestå. For oss og ryttersport generelt i Trøndelag var dette svært viktig da idrettsfag på Melhus også omfatter tilbudet innenfor ryttersport. Klubb og krets engasjerte seg i saken sammen med skolen for at tilbudet skulle bestå. Avgjørelsen falt like før jul, og som antakelig de fleste nå vet opprettholdes tilbudet og dette er vi svært glade for.


Sprangutvalget har bestått av Borgny Størseth (leder og styremedlem), Gunnar Hammer, Olaug Smevik, Heidi Lund, Arild Sivertsen og materialforvalter Tom ArvoValdor. Vi har arrangert følgende stevner på Midt-norsk Hestesportsenter i 2003:


Sprangutvalget

Distriktstevner 15.-16.02 og 21.-23.03. Landsstevne 25.-27.04 og 07.-09.06.

7.juni var det rideskolecup i dressur og sprang og laget til Hårstad Hestesenter ble som i 2002 også 2003 mestvinnende ridesenter.


6.-10. august ble det som vi vet arrangert NM og det var vel det største som klubben har arrangert med oppgradert materiell.  Vi synes det gikk perfekt og så var det hyggelig at hele 16 ryttere fra TRØN var kvalifisert til å delta. Vi fikk ingen medaljer, men de fleste var godt fornøyd, spesielt ponnirytterne.


Distriktsstevne 20.-21.09 med klubbmesterskap. D/L 01.-02.11. På grunn av at vi har arrangert flere landsstevner så har flere kunne kvalifisrt seg til NM’r uten å reise sørover.

Vi har hatt deltagelse i alle typer NM i 2003. I våre nær-mesterskap har virkelig Trøn markert seg. Ellers så har vi deltatt i stevner med gode plasseringer fra Nord-Trøndelag til sørlandet.

 

 

KLUBBMESTRE SPRANG 2003
Rekrutt :
GULL  Astrid Hernes / Jou' Cha    

SØLV:  Inger Beate Berg / Tresor    

BRONSE:  Lene Vinje / Lucky Luke

Rekrutt :
GULL:  Kristine Bruun Olsen / Hey Jude

SØLV:  Line Samdal / It's Gauzo

BRONSE:  Stine Lepsøy / Veronica

Unge ryttere:
GULL:  Mariell Wenngren / Corlando

SØLV:  Julie Jenssen / Delizia T

BRONSE:  Nina Markowiak / Santorius

Ponni:
GULL:  Maren Marie Hammer / Kleopatra

SØLV:  Charlotte Vanvik / Løvalds Mia

BRONSE:  Solveig Løes / Gizmo 2

KM-SPRANG 2003
Ponni kat II/III
Gull Maren Marie Hammer & Kleopatra 
TRØN
Ponni kat I
Victoria Skram & Blondie 
TRØN
Junior
Tom Vidar Gjeldnes & Zowie
TRØN
Unge ryttere
Mariell Wenngren & Corlando
TRØN
REGIONMESTRE MIDT-NORGE 2003
Ponni Kat II
Maren Marie Hammer & Kleopatra
Junior 

Kristine Bruun Olsen & Hey Jude

Yong Rider

Julie Jensen & Delitzia TDet har vært et aktivt år og 2004 blir sikkert ikke mindre med de planer som foreligger, 2 landsstevner og 1 GP. (siste helga i august).

Trening mangler det heller ikke da de  fleste kan delta i klubb-, Team Midt Norge- og/eller kretstreninger.


Dressurutvalget

Dressurutvalget har i 2003 bestått av Gyda Olsen, Rune Ellefsen, Gry Ekpete og Kari Berget

Avholdte stevner:
15. og 16.mars                      Distriktstevne (innendørs)
10. og 11.mai                         Distriktstevne (utendørs)
23. og 24.august                   Distriktstevne (utendørs)
27. og 28. september            Distriktstevne m/ Klubbmesterskap

Utvalget er  tilfreds med at det har vært så bra deltagelse på våre stevner.  Det har vært mange ryttere som har prøvde seg på dressur for første gang dette året. Vårt mål er at deltagelse skal gi  mersmak slik at de fortsetter med sporten. Nivået generelt sett er i ferd med å bli høyere, noe som det økte antall deltagere i MB bekrefter.

Det har vært avholdt klubbtreninger med både Gunhild Røseth og Christine Fearnley. Berider Marianne Nielsen, fra Danmark, har også i 2003 hatt kretstreningene. I vår var det treninger hver fjortende dag i samarbeid med kretsen. I høst har det vært tre – fire ukers intervaller mellom hver treningshelg.

Tom Vidar Gjeldnes og Karoline  Bjørstad Berget kvalifiserte seg og deltok i NM dressur for junior i Tønsberg.

Klubbmestere ble;

Klasse

Rytter

Hest

Ponni

Janne Bakk

Pinocchio IV

Junior

Marte Bakk

Moondancer

 Young Rider

Karoline Bjørstad Berget

Vikat Est

 


Regnskap og budsjett


Revidert ballanse og resultatregnskap for 2003 vil bli framlagt og gjennomgått på årsmøtet.


[Hovedside] [Top] [Resultater] [Terminliste]