Innkalling til årsmøte

for

Trøndelag Hestesportsklubb

 

Innkallingen ble sendt medlemmene, samt bekjentgjort på klubbens hjemmeside, i henhold til klubbens lover. Med dette følger fullstendig saksliste og årsmelding for ordinært årsmøte som blir avholdt

 

 

 

 

Torsdag 10. mars 2005, kl. 20:00

Midt-norsk Hestesportssenter, Øysand

 

 

 

 

 

 

Saksliste:                      1)         Valg av møteleder

2)                  Valg av 2 medlemmer til godkjenning av protokoll

3)                  Behandle årsmelding

4)                  Behandle regnskap

5)                  Valg på styre og utvalg

6)                  Fastsette kontingent for 2006

7)                  Vedta budsjett

8)                  Behandle innkommende forslag

 

 

 

 

 

 

 

Det blir enkel servering av kaffe og kaker. Styret ønsker alle medlemmer vel møtt!

 

 

 

 

Styret 21.02.05

 

 

 

 

Årsmelding 2004

for

Trøndelag Hestesportsklubb

 


Generelt

 

Klubben har lagt bak seg et hektisk år når det gjelder stevnearrangement. Vi har bla. arrangert to lands stevner og et Grand Prix stevne i sprang. Vi arrangerte også kretsmesterskap i sprang og dressur parallelt. Dette var et eksperiment for å øke publikums antallet ved å gi et bredere tilbud til de fram møtte. Inntrykket i ettertid er generelt positivt.

 

Vår medlemsmasse har gått ned i løpet av 2004. Vi har nå ca 230 medlemmer. Dette er en markant nedgang fra tidligere år. Det er flere årsaker til dette, men en av våre viktigste oppgave framover blir å stimulere til rekruttering. Klubbens samarbeidende rideskoler/ridesentra vil være de viktigste arenaer for ny rekruttering.

 

Samarbeidet med Midtnorsk Hestesportssenter på Øysand har fungert godt. Leieavtalen mellom klubb og senter gir oss mulighet for å arrangere stevner, avholde treninger, sette opp reklame fra sponsorer. Samtidig er klubbens aktiviteter med på å profilere senteret. Leieprisen er den samme i år som for fjoråret, kr 0,-.

 

Hjemmesiden vår på Internett er populær. Siden oppstart har gjennomsnittlig besøk vært 150 pr. dag. I fjor var snittet 125. Dette betyr at vår nett side bare blir viktigere og viktigere for oss og dette bør vi utnytte til klubbens beste.

 

Sportslig har vi arrangert 11 stevner. 7 i sprang og 4 i dressur. Klubbens dressur og sprangryttere har deltatt i en rekke stevner i og utenfor Trøndelag. Det er oppnådd mange gode resultater. Klubbens sprangryttere har deltatt på mange lag konkurranser med gode resultater. Bla kvalifiserte vi oss til lag-NM i Arendal, men nådde ikke helt opp i konkurransen. Styret synes dette er en god måte å konkurrere på og har støttet dette med et betydelig beløp. Startkontingenter og til dels oppstalling har blitt dekket av klubben.

 

Det bør også nevnes at vi hadde totalt 9 ryttere som deltok i individuelt NM i Drammen. Det ble ingen medaljeplasser, men to ekvipasjer kom til finalen for unge ryttere.

 

Melhus videregående skole med sin rytterlinje er viktig for både krets og klubb. Skolen har tilsatt en ny trener, Ole Linnet fra Danmark i tillegg til Christine Fearnly. Klubben har også inngått avtale med Ole om ukentlige klubbtreninger i sprang og dressur.

 

 

Sprangutvalget

Sprangutvalget besto ved inngangen til 2004 i tillegg til undertegnede av:

 

Ingunn Viken (ponniansvarlig)

Tom Arvo Valdor (materialforvalter)

Siri Kristiansen
Arild Sivertsen
Jannicke Lund

Heidi Lund

 

Av forskjellige årsaker har de tre første falt i fra i løpet av perioden, slik at utvalget i praksis har bestått av 4 medlemmer i året som gikk. Utvalgets aktivitet har i stor grad vært knyttet opp mot de stevnene vi arrangerte i 2004, hvor en av hovedoppgavene har vært å bemanne de mange funksjonene som skal til for å arrangere stevnene våre.

 

Stevnesesongen ble som følge av kverkesmitten noe amputert, og følgende sprangstevner ble arrangert på Øysand av klubben i fjor:

31/1 – 01/2             Distriktsstevne
08/5 – 09/5             Landsstevne
19/6 – 20/6             Rekrutt-/distriktssevne
28/7 – 01/8             Lands-/distriktsstevne, regionmesterskap
27/8 – 29/8             Elitestevne, Trondheim Horseshow
18/9 – 19/9             Distriktsstevne, Kretsmesterskap
27/11 – 28/11         Distriktsstevne, Klubbmesterskap

Jevnt over var det svært god deltakelse på stevnene, og mye fin ridning ble vist. Under elitestevnet i august beviste vi nok en gang at vi er dyktige til å arrangere store stevner, og at vi har en av de aller beste stevnearenaene i landet. Dette gjør at drømmen om å kunne arrangere et stevne med internasjonal deltakelse, kanskje kan bli en realitet om ikke så lang tid…

 

Vi kåret også i 2004 både klubb-, krets- og regionmestere. Disse ble:

 

Klubbmestere:

 

Old Boys: Cecilie Køste/Rufo

Rekrutt:
Gull: Nina Staveli/Me'lange De Coleur
Sølv: Marita Raaket/Estelle
Bronsje: Stine Frengen/Robin

Unge ryttere:
Gull: Tom Vidar Gjeldnes/Nabucco
Sølv: Inger Beate Berg/Tresor
Bronsje: Ingrid Helene Løes/Enjoy It

Ponni:
Gull: Maren Marie Hammer/Artic Ice
Sølv: Marit Rødevand/Rocky V

 

Junior:
Gull: Helen Kristiansen/Finetta
Sølv: Åse Bergland/Red-Piaff
Bronsje May Elinor Nålsund/Baby's Triumph

 


Kretsmestere:

Ponni:                Maren Marie Hammer              TRØN    
Junior:               Ragnhild Valstad                     REPPE
Yong Rider:      Ingrid helene Løes                   TRØN  

 

Regiomestere:
Ponni kat II:     Steffen
  Sæther                         STALL C
Ponni:               Solveig Løes                              TRØN
Junior:              Åse Bergland                            TRØN     (TRØN tok de 4 første pl.)
Young Rider:   Tom Vidar Gjeldnes                  TRØN     (TRØN tok også 3 pl.)
Senior:              John Harald Gulliksen              Ålesund  (TRØN tok sølv)

 

Gunnar Hammer

(leder sprangutvalget)

 

 

Dressurutvalget

 

Dressurutvalget har i 2004 bestått av Gyda Olsen, Rune Ellefsen, Gry Ekpete, Bente  Bakk og Kari Berget . På grunn av sykdom har noen av utvalgets medlemmer tatt en forholdsvis stor andel av arbeidet. Enkelte oppgaver som aktiv bruk av nettet har av samme årsak blitt nedprioritert.

Avholdte stevner:

20. og 21mars                       Distriktstevne (innendørs)

22. og 23.mai                         Distriktstevne (utendørs)

10. og 11. juli                         Distriktstevne (utendørs)

18. og 19. september            Distriktstevne m/ Klubbmesterskap

Utvalget er tilfreds med at det har vært så bra deltagelse på våre stevner.  Det har vært mange ryttere som har prøvde seg på dressur for første gang dette året. Vårt mål er at deltagelse skal gi mersmak slik at de fortsetter med sporten. Nivået generelt sett er i ferd med å bli høyere, noe som det økte antall deltagere i MB bekrefter.

Det har vært avholdt klubbtreninger med Ole P. Linnet.  Berider Marianne Nielsen, fra Danmark, har i 2004 hatt kretstreningene

TRØN fikk følgende plasseringer i kretsmesterskapet:

  Ponni

1. plass, Linda Asklund

  Junior

2. plass, Mai Ellinor Nålsund

 Young Rider

1. plass, Liv Korsjøen Hiberg

 

 

 

 

Rekruttutvalget

 

Rekruttutvalget har etter et heller mislykket forsøk på å arrangere rideskole-cup ikkje vært særlig aktive utover det å være med å hjelpe til på stevner. Vi må i år se på reglene for rideskole-cuppen for å se om det er noe vi kan gjøre for å få interessen for slike arrangement opp igjen. Samarbeidet med tilsluttende klubber bør også forbedres. Vi setter pris på innspill og forslag fra medlemmer om hva som bør gjøres. Det har vært brukbart med rekruttklasser det siste året på ulike stevner.

 

 

Regnskap og budsjett

 

Revidert ballanse og resultatregnskap for 2004 vil bli framlagt og gjennomgått på årsmøtet.

[Hovedside] [Top] [Resultater] [Terminliste]