PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 9. MARS 2004

TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB

 

 

STED:                                                       Midt-Norsk Hestesportsenter, Øysand

DATO:                                                      9.  mars  kl. 19.00

ÅR:                                                           2004

ANTALL STEMMEBERETTIGE:        …9 stk…..

 

Formann i Trøndelag Hestesportsklubb Morten Løes ønsket velkommen til årsmøte

 

Sak 1a        Godkjenning av innkalling

Vedtak:   Godkjent uten merknad

 

Sak 1b        Godkjenning av sakliste.

Vedtak:   Godkjent uten merknad

 

Sak 1          Valg av Møteleder

Forslag  Morten Løes

 

Valg av sekretær.

Forslag fra Morten Løes: …Borgny Størseth og  Ellen Hoprekstad…

 

Sak 2          Valg av 2 medlemmer til godkjenning av protokollen

Forslag fra Morten Løes:  Leif  Hoseth og Siri Kristiansen

 

Vedtak: Samtlige godkjent

 

Formannen i Trøndelag Hestesportsklubb Morten Løes erklærte dermed møtet for lovlig satt.

 

Sak. 3  Behandle årsmelding

 

 

Årsmelding 2003

for

Trøndelag Hestesportsklubb

 


 

Generelt
Klubben har lagt bak seg et hektisk år når det gjelder stevnearrangement. Høydepunket kom på høsten, hvor vi arrangerte NM i sprang. Helhetsinntrykket, både fra oss som arrangør, utøvere og teknisk personell var godt. Økonomisk kom vi oss helskinnet igjennom med et lite overskudd. Dette skal vi være godt fornøyd med.


 Vi har en medlemsmasse som holder seg stabil på omlag 330 medlemmer.En viktig årsak til dette er det positive samarbeidet vi har med 4 ridesentere/rideskoler i området. Her er det nedlagt mye og godt arbeide som har bidrat sterkt til medlemstallet. I tillegg har vi også i år arrangert rideskolecup med finale på Øysand.


Samarbeidet med Midt-norsk Hestesportssenter på Øysand har fungert godt. Leieavtalen mellom klubb og senter gir oss mulighet for å arrangere stevner, avholde treninger, sette opp reklame fra sponsorer og benytte hindermateriell. Samtidig er klubbens aktiviteter med på å profilere senteret. Leieprisen er den samme i år som for fjoråret, kr 0,-.


Hjemmesiden vår på Internett er flittig besøkt. I løpet av 2003 har det i gjennomsnitt vært ca 125 besøk på siden hver dag. Dette er meget bra og viser at redaktøren holder siden oppdatert og levende.


Sportslig har vi arrangert 10 stevner. 6 i sprang og 4 i dressur. Klubbens dressur og sprangryttere har  deltatt i en rekke stevner i og utenfor Trøndelag. Det er oppnådd en rekke gode resultater. Klubbens sprangryttere har deltatt på mange lag konkurranser med gode resultater. Styret synes dette er en god måte å konkurrere på og har støttet dette med et betydelig beløp. Startkontingenter og til dels oppstalling har blitt dekket av klubben.


På slutten av året var det kritisk for Melhus videregående skole’s tilbud om idrettsfag skulle bestå. For oss og ryttersport generelt i Trøndelag var dette svært viktig da idrettsfag på Melhus også omfatter tilbudet innenfor ryttersport. Klubb og krets engasjerte seg i saken sammen med skolen for at tilbudet skulle bestå. Avgjørelsen falt like før jul, og som antakelig de fleste nå vet opprettholdes tilbudet og dette er vi svært glade for.


Sprangutvalget har bestått av Borgny Størseth (leder og styremedlem), Gunnar Hammer, Olaug Smevik, Heidi Lund, Arild Sivertsen og materialforvalter Tom ArvoValdor. Vi har arrangert følgende stevner på Midt-norsk Hestesportsenter i 2003:


Sprangutvalget

Distriktstevner 15.-16.02 og 21.-23.03. Landsstevne 25.-27.04 og 07.-09.06.

7.juni var det rideskolecup i dressur og sprang og laget til Hårstad Hestesenter ble som i 2002 også 2003 mestvinnende ridesenter.


6.-10. august ble det som vi vet arrangert NM og det var vel det største som klubben har arrangert med oppgradert materiell.  Vi synes det gikk perfekt og så var det hyggelig at hele 16 ryttere fra TRØN var kvalifisert til å delta. Vi fikk ingen medaljer, men de fleste var godt fornøyd, spesielt ponnirytterne.


Distriktsstevne 20.-21.09 med klubbmesterskap. D/L 01.-02.11. På grunn av at vi har arrangert flere landsstevner så har flere kunne kvalifisrt seg til NM’r uten å reise sørover.

Vi har hatt deltagelse i alle typer NM i 2003. I våre nær-mesterskap har virkelig Trøn markert seg. Ellers så har vi deltatt i stevner med gode plasseringer fra Nord-Trøndelag til sørlandet.

 

 

KLUBBMESTRE SPRANG 2003
Rekrutt :
GULL  Astrid Hernes / Jou' Cha    

 

 

SØLV:  Inger Beate Berg / Tresor    

 

 
BRONSE:  Lene Vinje / Lucky Luke

 

Junior :
GULL:  Kristine Bruun Olsen / Hey Jude

 

 
SØLV:  Line Samdal / It's Gauzo

 

 
BRONSE:  Stine Lepsøy / Veronica

 

Unge ryttere:
GULL:  Mariell Wenngren / Corlando

 

 

SØLV:  Julie Jenssen / Delizia T

 

 
BRONSE:  Nina Markowiak / Santorius

 

Ponni:
GULL:  Maren Marie Hammer / Kleopatra

 

 
SØLV:  Charlotte Vanvik / Løvalds Mia

 

 
BRONSE:  Solveig Løes / Gizmo 2

 

 
 

 

 

KM-SPRANG 2003
 
Ponni kat II/III
Gull Maren Marie Hammer & Kleopatra 
TRØN
 
Ponni kat I
Victoria Skram & Blondie 
TRØN
 
Junior
Tom Vidar Gjeldnes & Zowie
TRØN
 
Unge ryttere
Mariell Wenngren & Corlando
TRØN
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIONMESTRE MIDT-NORGE 2003
 
Ponni Kat II
Maren Marie Hammer & Kleopatra
 
 
Junior 

Kristine Bruun Olsen & Hey Jude

 

 
Yong Rider

Julie Jensen & Delitzia T

 
          

Det har vært et aktivt år og 2004 blir sikkert ikke mindre med de planer som foreligger, 2 landsstevner og 1 GP. (siste helga i august).

Trening mangler det heller ikke da de  fleste kan delta i klubb-, Team Midt Norge- og/eller kretstreninger.


Dressurutvalget

Dressurutvalget har i 2003 bestått av Gyda Olsen, Rune Ellefsen, Gry Ekpete og Kari Berget

Avholdte stevner:
15. og 16.mars                      Distriktstevne (innendørs)
10. og 11.mai                        Distriktstevne (utendørs)
23. og 24.august                  Distriktstevne (utendørs)
27. og 28. september           Distriktstevne m/ Klubbmesterskap

Utvalget er  tilfreds med at det har vært så bra deltagelse på våre stevner.  Det har vært mange ryttere som har prøvde seg på dressur for første gang dette året. Vårt mål er at deltagelse skal gi  mersmak slik at de fortsetter med sporten. Nivået generelt sett er i ferd med å bli høyere, noe som det økte antall deltagere i MB bekrefter.

Det har vært avholdt klubbtreninger med både Gunhild Røseth og Christine Fearnley. Berider Marianne Nielsen, fra Danmark, har også i 2003 hatt kretstreningene. I vår var det treninger hver fjortende dag i samarbeid med kretsen. I høst har det vært tre – fire ukers intervaller mellom hver treningshelg.

Tom Vidar Gjeldnes og Karoline  Bjørstad Berget kvalifiserte seg og deltok i NM dressur for junior i Tønsberg.

 

Klubbmestere ble;

Klasse

Rytter

Hest

Ponni

Janne Bakk

Pinocchio IV

Junior

Marte Bakk

Moondancer

 Young Rider

Karoline Bjørstad Berget

Vikat Est

 

Årsmelding enstemmig godkjent

 

 

 

 

 

 

Sak 4. Regnskap og budsjett

Trøndelag Hestesportklubb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 2003

 

Budsjett 2004

2003

Budsjett 2003

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inntekter

 

 

 

 

 

 

 

Andre inntekter

 

 

                  (3 400,00)

 

       (22 090,00)

 

 

Inntekt elitestevne

 

 

 

              (500 000,00)

     (195 967,40)

       (94 595,00)

 

Medlemskontigent

 

              (45 000,00)

                (48 216,33)

                (43 000,00)

       (49 760,00)

       (43 140,00)

 

Salg materiell

 

 

 

 

            (300,00)

 

 

Sponsorinntekt

 

 

 

 

         (6 600,00)

 

 

Annonse klubbavis

 

 

 

                  (3 000,00)

       (10 500,00)

         (1 000,00)

 

Idrettsbingo/Spilleautomater

 

            (100 000,00)

              (130 398,58)

                (50 000,00)

       (18 268,45)

       (46 071,52)

 

Salgsinntekter rytterfest

 

 

 

                (15 000,00)

       (14 238,50)

       (23 853,00)

 

Stevne kursinntekter

 

            (150 000,00)

              (145 829,00)

              (100 000,00)

       (95 910,00)

     (108 880,00)

 

Carne stevne

 

 

 

 

            (318,00)

         (1 712,00)

 

Offentlig tilskudd

 

              (10 000,00)

                  (9 500,00)

                  (9 000,00)

 

         (9 000,00)

 

VO tilskudd

 

 

 

 

     (206 840,00)

       (12 800,00)

 

Inntekter NM

 

            300 000,00

              (560 216,50)

 

 

 

 

Renteinntekter

 

                   (700,00)

                  (1 099,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum inntekter

 

            (605 700,00)

              (898 659,41)

              (720 000,00)

     (620 792,35)

     (341 051,52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader

 

 

 

 

 

 

 

Startkontingenter

 

 

 

                  10 000,00

           5 690,00

         18 620,00

 

Stevneutgifter

 

              150 000,00

                155 483,50

                  90 000,00

       108 329,45

         86 130,21

 

Carne stevne

 

 

 

 

           3 735,00

                     -  

 

Kostnad elitestevne

 

 

 

                470 000,00

       165 585,20

         78 925,00

 

Kostnader NM

 

             311 000,00

                600 303,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordeling VO-midler

 

 

 

 

         87 840,00

         12 960,00

 

Utgiv klubbavis

 

 

 

                    5 000,00

              285,50

           5 420,00

 

Rytterfest/Årsfest

 

 

                    6 500,00

                  15 000,00

         24 218,50

         26 907,50

 

Juleshow

 

 

 

                    3 000,00

           5 165,00

              258,00

 

Inventar

 

                50 000,00

                  67 530,08

                  50 000,00

         10 385,00

         72 186,85

 

Inventar II

 

 

 

 

         24 465,60

                     -  

 

Kontorrekvisita

 

                  2 000,00

                    2 277,00

                       500,00

              270,00

              465,00

 

Klubbavis

 

 

 

                    6 500,00

         13 372,00

           6 500,00

 

Aviser, tidsskrifter, bøker,CD

 

 

                    8 500,00

                  27 000,00

         23 831,50

         26 916,25

 

Porto

 

                  1 200,00

                    1 650,00

                    6 000,00

           4 445,00

           5 099,50

 

Møte, kurs, oppdatering

 

                10 000,00

                  13 442,00

                    5 000,00

 

           3 590,50

 

Salgskostnad

 

 

 

 

 

           1 300,00

 

Reklamekost

 

 

 

                    2 000,00

         14 005,00

 

 

Medlemskontingent

 

                32 000,00

                  34 738,75

                    6 000,00

           8 130,00

           6 750,00

 

Gaver, premier

 

 

 

                    3 000,00

              614,00

           4 179,50

 

Stevnestøtte

 

                20 000,00

                  18 600,00

                    2 000,00

         55 187,50

              960,00

 

Treningsstøtte

 

                10 000,00

                    8 962,00

                    3 000,00

 

           2 000,00

 

Bankgebyr

 

                  4 000,00

                    3 666,70

                    1 000,00

              939,70

              684,00

 

Renteinntekt

 

 

 

                  (4 000,00)

         (3 181,00)

           4 135,35

 

Diverse Utgifter

 

                  9 000,00

                    8 167,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum kostnader

0

             599 200,00

                929 821,31

                701 000,00

       553 312,95

       363 987,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat

0

                 6 500,00

                  31 161,90

                (19 000,00)

       (67 479,40)

         22 936,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanse 2003

 

Budsjett 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

2003

 

2001

2002

 

Kasse

 

100

                       155,70

 

              (30,00)

              (30,00)

 

Bank 4200.39.75740

 

            (125 175,52)

                  29 459,01

 

       124 756,66

         93 071,87

 

Bank 4200.41.52535

 

0

                  78 060,81

 

         30 382,20

         47 098,20

 

Bank 4200.50.35054

 

 

 

 

 

                (2,65)

 

Mest likvide omløpsmidler

 

            (125 075,52)

                107 675,52

 

       155 108,86

       140 137,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundefordringer

 

 

                              -  

 

            (750,00)

            (850,00)

 

Mellomregning Marianne

 

 

                              -  

 

           5 531,00

              (50,00)

 

Mindre likvide omløpsmidler

 

 

                              -  

 

           4 781,00

            (900,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omløpsmidler

 

            (125 075,52)

                107 675,52

 

       159 889,86

       139 237,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anleggsmidler

 

 

 

 

 

 

 

Sum aktiva

 

            (125 075,52)

                107 675,52

                              -  

       159 889,86

       139 237,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

 

 

 

Bilag under obs

 

 

 

 

            (250,00)

            (400,00)

 

Kortsiktig gjeld

 

 

                              -  

 

            (250,00)

            (400,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langsiktig gjeld

 

 

 

 

 

 

 

Annen egenkapital

 

            (107 675,52)

              (138 837,42)

 

       (92 164,46)

       (92 164,46)

 

Resultat

 

              (17 500,00)

                  31 161,90

 

                     -  

       (67 475,40)

 

Resultat

 

 

 

 

       (67 475,40)

         20 802,44

 

Egenkapital

 

            (125 175,52)

              (107 675,52)

 

     (159 639,86)

     (138 837,42)

 

Sum passiva

 

            (125 175,52)

              (107 675,52)

 

     (159 889,86)

     (139 237,42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: Regnskapet med revisjonsberetningen enstemmig godkjent.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 5.  Valg på styre og utvalg.

 

Styre i året 2003:      

Formann:                                                          Morten Løes                på valg

Nestformann                                                     Svenn Roar Olsen

Sekretær                                                          Ingrid Lundqvist            på valg

Kasserer                                                          Ellen Hoprekstad

Styremedlem/Leder sprangutvalget                    Borgny Størseth            på valg

Styremedlem/Leder dressurutvalget|                  Kari Berget                  på valg

Styremedlem/Leder junior:                                Louise Mårvik

Styremedlem/Leder rekrutt:                                                                   på valg            

 

FORSLAG TIL STYRE OG VERV I

TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB ÅR 2004

 

STYRE:

Formann:                                                          Morten Løes                2 år enst. valgt

Nestformann     .                                               Svenn Roar Olsen        

Sekretær                                                          Hege Karlstad              2 år enst.valgt  

Kasserer                                                          Borgny Størseth            1 år  enst.valgt

Styremedlem/leder sprangutvalget                     Gunnar Hammer           2 år  enst.valgt             

Styremedlem/leder dressurvalget                       Kari Berget                                         

Styremedlem/leder junior                                  Marte Bakk                  2 år enst.valgt

Styremedlem/leder rekrutt                                 Monica Nesje               2 år  enst.valgt.                        

 

SPRANGUTVALGET:

Leder:                                                              Gunnar Hammer          

                                                                        Heidi Lund

                                                                        Jannicke Lund

                                                                        Siri Kristiansen

                                                                        Arild Sivertsen

                                                                        Ingunn Viken                (ponni ansvarlig)

                                                                        Tom Valdor                  Matriellforvalter

Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmig.

 

DRESSURVALGET:

Leder                                                               Kari Berget

                                                                        Rune Ellefsen   

                                                                        Gyda Olsen

                                                                        Gry Ekpete

                                                                        Bente Bakk

Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmig.

 


 

REKRUTTUTVALGET:

Leder                                                               Monica Næsje

                                                                        Eva Sivertsen   

                                                                        Toril Frengen

                                                                        Marthe Bakk

Vedtak: Utvalget ble valgt enstemming

 

 

REVISORER:                          Per Arne Sundfær og Sverre Fordal                             

Vedtak: Enstemmig valgt.

 

VALGKOMITÈ:                      Wenche Hammer og Solveig Sundfær  og Ingrid Lundqvist

 

Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmig.

 

 

REDAKTØR HJEMMESIDA: Svenn Roar Olsen

                                                            Erik Houmb

Vedtak: Enstemmig valgt

 

Sak 6. Fastsette kontingent for 2005

Forslag fra Styret:

Yngre jr.                       kr. 200,-

Junior                           kr. 350,-

Senior                          kr. 400,-

Familie                         kr. 500,-

Vedtak: Enstemmig vedtatt at kontigenten skal endres.

 

Sak 7. Vedtok budsjettet

Budsjettet for år 2004

Vedtak: Godkjent med tillegg av inntekt og utgift for Elitestemne

 

Sak 8. Behandle innkommende forslag.

Merknad: Ingen saker innkommet innen fristen.

 

Formannen takket for saklig debatt og ønsket de som gikk av takk for innsatsen og ønsket de nye tillitsvalgte lykke til videre.

 

Møtet avsluttet kl. 19.45.

 

 

................................................                        .............................................

            Leif Hoseth       (sign)                                        Siri Kristiansen (sign)