REFERAT FRA STYREMØTE 25.05.2005

Tilstede:

Morten Løes
Gunnar Hammer
Monica Næsje
Gyda Olsen
Borgny Størseth
Heidi Lund
Janniche Lund


Når det gjelder oppdateringer på våre hjemmesider under styre og utvalg, håper vi at alle som står oppført kan sende mail til Gunnar Hammer ang mailadresser og telefonnummer.

Gunnar.hammer@bos.no


Heidi Lund


Sekretær