Innkalling til årsmøte

for

Trøndelag Hestesportsklubb

 

Innkallingen ble sendt medlemmene, bekjentgjort på klubbens hjemmeside og i Adresseavisen i henhold til klubbens lover. Med dette følger fullstendig saksliste og årsmelding for ordinært årsmøte som blir avholdt

 

 

 

 

Torsdag 26. januar, kl. 19:00

Midt-norsk Hestesportssenter, Øysand

 

 

 

 

 

 

Saksliste:                      1)         Valg av møteleder

2)                  Valg av 2 medlemmer til godkjenning av protokoll

3)                  Behandle årsmelding

4)                  Behandle regnskap

5)                  Valg på styre og utvalg

6)                  Fastsette kontingent for 2007

7)                  Vedta budsjett

8)                  Behandle innkommende forslag:
Ett forslag  er kommet inn;. ”Klubbdrift av MNH” inkludert godkjenning av leieavtale og stiftelsesdokument for driftselskap.

 

 

 

 

 

 

 

Det blir enkel servering av kaffe og kaker. Styret ønsker alle medlemmer vel møtt!

 

 

 

 

Styret 13.01.2006

 

 

 

 

Årsmelding 2005

for

Trøndelag Hestesportsklubb

 


Generelt

 

Vår medlemsmasse har holdt seg stabil i løpet av 2005. Vi har nå ca 240 medlemmer. Dette er en nedgang fra tidligere år. Det er flere årsaker til dette, men en av våre viktigste oppgave framover blir å stimulere til rekruttering. Klubbens samarbeidende rideskoler/ridesentra vil være de viktigste arenaer for ny rekruttering.

 

Hjemmesiden vår på Internett er populær. Siden oppstart har gjennomsnittlig besøk vært 150 pr. dag. I fjor var snittet 125. Dette betyr at vår nett side bare blir viktigere og viktigere for oss og dette bør vi utnytte til klubbens beste.

 

Sportslig har vi arrangert 14 stevner. 10 i sprang og 4 i dressur. Klubbens dressur og sprangryttere har deltatt i en rekke stevner i og utenfor Trøndelag. Det er oppnådd mange gode resultater og spesielt kan nevnes NM gull både for sprang ponni kat.II og dressur for ungeryttere. Klubbens sprangryttere har også deltatt på mange lag konkurranser med gode resultater. Bla kvalifiserte vi oss til lag-NM i Drammen, men nådde ikke helt opp i konkurransen. Finalen for Norgesserien gikk på samme plass og her oppnådde vi en bronse plass i II divisjon. Styret synes dette er en god måte å konkurrere på og har støttet dette med et betydelig beløp. Startkontingenter og til dels oppstalling har blitt dekket av klubben.

 

Melhus videregående skole med sin rytterlinje er viktig for både krets og klubb. Skolen har tilsatt en ny trener, Tommy Lundby fra Danmark

 

På høsten ble Midt-norsk Hestesportsenter solgt med overtakelse av ny eier 1.1.2006. I forbindelse med eierskiftet har klubbens styre ført en dialog med den nye eieren om mulighetene for at klubben kan overta driften av senteret. Klubbstyret har kommet til enighet med ny eier om betingeølsene for leie av senteret. Saken vil bli framlagt for beslutning på årsmøtet.

 

Sprangutvalget

 

Sprangutvalget besto i 2005 av:

Arild Sivertsen
Jannicke Lund
Heidi Lund
Svenn Roar Olsen
Gunnar Hammer

Utvalgets aktivitet har i stor grad vært knyttet opp mot de stevnene vi arrangerte, hvor en av hovedoppgavene har vært å bemanne de mange funksjonene som skal til for å arrangere stevnene våre.

Følgende sprangstevner ble arrangert på Øysand av klubben i fjor:

19/1                                         Drive - in stevne (D)
29/1 - 30/1                              Distriktsstevne
9/2                                           Drive – in stevne (D)
15/4 - 17/4                              Landsstevne, Hestesportcup JR/UR
28/5 - 29/5                               Distriktsstevne
26/7 - 31/7                              Distriktsstevne, sommerstevne
1/10 - 2/10                              Distriktsstevne, kretsmesterskap
29/10 - 30/10          Distriktsstevne, klubbmesterskap
17/11                       Drive - in stevne (D)
8/12                         Drive – in stevne (D)

Det har jevnt over vært svært god deltakelse på stevnene, og klubben har gang på gang bevist å være blant de beste arrangørene i landet. Anlegget på Øysand fungerer også meget godt, noe som ble grundig dokumentert under landsstevnet i april. Tilreisende og kravstore ryttere var svært godt fornøyde med baneforholdene, spesielt så tidlig på våren.
De 4 drive – in stevnene vi har arrangert har slått godt an, og tilbakemeldingen fra rytterne er at dette gir verdifull stevneerfaring, og er et godt supplement til treningene gjennom en lang vinter. Når den nye ridehallen står klar, tar vi sikte på å arrangere 2 slike stevner i måneden gjennom hele vinteren.

Klubben fikk i fjor sin første norgesmester i sprangridning så langt. Maren Marie Hammer og Kleopatra gikk helt til topps under NM i Sandnes, i klassen for ponni kat. 2.
Flotte prestasjoner leverte også TRØN´s lag i Norgesserien for lag  (2. divisjon), når de red seg inn til en fin 3. plass i landsfinalen i Drammen.

Laget besto av:

Linda Asklund

        Pusser av Nøysomhedsminde

Solveig Løes

        Spanggårds Lafayette

Anja Weltzin

        Andante-W

Nina Lein Staveli

        Melange De Colour

På hjemlige trakter ble både klubb- og kretsmestere kåret. Disse ble:

Klubbmestere:

Gull Ponni

Ingrid Meland / Torps Amigo

Gull Old Boys

May Britt Skram / Blondie

Gull Rekrutt

Inger Johanne Gjøvik / Alfas Liza

Gull Junior

Nina Staveli / Me`Lange De Coleur

Gull UR / SR

Tom Vidar Gjeldnes / Nabucco


Kretsmestere:


PONNI:

 

Maren Marie Hammer / Kleopatra

JUNIOR:

 

Kristine Bruun Olsen / Hey Jude

UNGE RYTTERE:

 

Charlotte Ørgesvik / Talinka

SENIOR:

 

May Helen Sivertsen / Stengårdens LathanGunnar Hammer (leder sprangutvalget)

 

 

Dressurutvalget

 

Utvalget har i 2005 bestått av:

Gyda Olsen , Rune Ellefsen, Elisabeth Parelius, Elisabeth Sommer.

 

Stevner:

Det er gjennomført 3 Distrikts-stevner og 1 Lands-stevne.

 

Klubbtreninger:

Klubbtrener 1. halvår : Ole Linnet.  2. halvår .:Tommy Lundby.

Det har i tillegg til de ukentlige treningene også vært arrangert helgesamlinger med klubbtrenerne.

 

Kretstreninger:

Kretstreningene i 2005  med Marianne Nielsen har vært avholdt på Øysand. Her har klubbens medlemmer hatt anledning til å delta, noe de også har benyttet seg av.

 

NM:

I år fikk vi også en Norgesmester i Dressur for Unger Ryttere. Helle Slupphaug og Shariefa gjorde en kjempe innsats her.

 

Klubbmesterskap 2005:

Senior/Unger Ryttere:

 

GULL :    Janniche Lund.

SØLV :    Kristin Skjetne.

BRONSE :              Helga Rønningen.

 

Junior/ponni:

 

GULL:                     Karina Risvåg.

SØLV:                     Linda Asklund.

BRONSE:               Anita Dietrich.

 

.

 

 

Regnskap og budsjett

 

Vedlagt følger resultatregnskap og budsjett. Det fullstendige regnskapet samt ballanse med revisjonsberetning fremlegges på årsmøtet.

 

 

Regnskap 2005 og budsjett 2006

 

Konto

Regnskap 2005

 

Budsjett 2005

Budsjett 2006

3120 Sponsorinntekter

-27200

 

-60000

-40000

3320 Stevne kursinntekter

-382580

 

-250000

-385000

3400 Offentlige tilskudd

-7000

 

-10000

-7000

3440 Stevneinntekter dressur

-18000

 

-18000

-18000

3910 Kursinntekter

-1239

 

-2000

-1000

3920 årskontingenter

-60700

 

-58000

-65000

3960 Bingo/lotteri

-109777

 

-10000

-10000

SUM DRIFTSINNTEKTER

-606496

 

-408000

-526000

 

 

 

 

 

4010 Premier sløyfer

54653

 

60000

55000

4020 Startkontingent krets/NRYF

18020

 

18000

18000

4110 Stevneutgifter/sprang

292848

 

220000

300000

4200 Toril-trenings/kurs

-2799

 

0

0

4230 Stevneutgifter/dressur

23930

 

15000

24000

4300 Mat til stevnepersonell

24108

 

10000

10000

SUM VAREFORBRUK

410760

 

323000

407000

 

 

 

 

 

6550 Driftsmateriell/hinder

28821

 

20000

30000

6800 Kontor rekvisita

0

 

1000

1000

6810 Data/EDB kostnader

16098

 

5000

10000

6820 Trykksaker

2672

 

0

3000

6840 Hestesport

23766

 

23000

25000

6860 Møte,kurs,oppdatering og lignende

6612

 

0

7000

6940 Porto

900

 

2000

1000

7410 Medlemskontingent/STRYK

7960

 

8000

8000

7450 Stevnestøtte

26195

 

15000

25000

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

113024

 

74000

110000

 

 

 

 

 

SUM DRIFTSKOSTNADER

523784

 

397000

517000

 

 

 

 

 

DRIFTSRESULTAT

-82712

 

-11000

-9000

 

 

 

 

 

8040 Renteinntekt

-175

 

-150

-150

8140 Gebyr/rente

159 

 

300

150

RESULTAT

-82728

 

-10850

-9000