TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB Hovedside TRØN

DRIVE IN - STEVNE (D) I SPRANG
15. februar 2006 
Midt-Norsk Hestesportsenter på Øysand.1.  Anmeldelse i sekretariatet f o m kl 1700 på stevnedagen.

Startavgift betales ved frammøte i sekretariatet.

2.. Spørsmål angående stevnet rettes til Borgny Størseth, 99 00 64 97, eller Gunnar Hammer 95 16 24 60

3.  Dommer Rune Rinnan, banebygger Tom A. Valdor

4.  Konkurransen avholdes innendørs i ridehus, puljevis oppvarming.

5.  Salg av kald og varm mat.

6.  Arrangøren forbeholder seg retten til endringer.

7.  Mulighet for omstart ved feil.

 

Onsdag 15. januar  kl. 18.00                                                                   Arbeidstegning

Kl. 1  90 cm         Bed. Clear Round                      (50)            Sløyfer Banetegning Resultat

Kl. 2. 100 cm       Bed. Clear Round                      (50)            Sløyfer Banetegning Resultat

Kl. 3. 115 cm       Bed. Clear Round                      (50)            Sløyfer Banetegning Resultat

Kl. 4. 125 cm       Bed. Clear Round                     (50)            Sløyfer Banetegning Resultat

Det er mulighet til omstart uten ekstra startavgift.

 

            Velkommen til Trøndelag Hestesportsklubb