INNKALLING TIL ÅRSMØTE

 

 

Det innkalles til årsmøte i Trøndelag Hestesportsklubb torsdag 22.02.2007, kl 19:00 i kantina til Midt-norsk Hestesportssenter(MNH) på Øysand.

 

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være klubbens styre ved leder, Morten Løes, Granum, 7070 Bosberg, i hende innen 08.02.2007. Forslag må leveres skriftlig.

 

Fullstendig saksliste inkludert årsmelding og regnskap vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

 

Vi ønsker at flest mulig medlemmer møter til et aktivt årsmøte.

 

 

 

 

 

 

Trondheim 11.01.2007

Styret