TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB inviterer til

Landsstevne i sprang med finale i CHAMPION VinterCup (CVC)

20.-22. april 2007 (Hestehoven)

Midt-Norsk Hestesportssenter på Øysand.

 

Anmeldelse:

Anmeldelsesblankett

Sendes innen mandag 16. april 2007 til Martha Torvik, Rytterveien 4, 7224 Melhus eller e-post martha.torvik@trondheim.kommune.no.

Telefon: 916 72 451.

Anmeldelser på e-post er ikke godkjent før bekreftelse er mottatt fra stevnearrangøren.

Anmeldelser som ikke er påført rytterlisens, hestelisens og ansvarlig person (for rytter under 18 år) vil bli avvist.

 

Startavgifter:

Betales kontant i sekretariatet. Vi tar ikke kort! Frist for negativ starterklæring er en time før klassens start. De som ikke melder avbud må betale startavgift + et gebyr på kr. 200,- i hht. KR I § 144.2c.

 

Oppstalling:

Begrenset oppstalling avtales med Solveig Sundfær, 905 52 144.

 

Forslag til

innkvartering:

Quality Hotel Panorama:            72 90 05 00.

Sandmoen motell og camping:    72 59 61 50.

 

Teknisk personell:

Overdommer:   Gunn Eva Killingberg.

Dommer:           Rune Rinnan.

Stildommer:      Rune Rinnan.

Banebygger:     Peter Alan Ord.

Chief steward:  Baard Anders Lindvaag.

 

Arenamål:

Konkurransebane:    60 x 90 m. med grusbunn.

Oppvarmingsbane:    30 x 70 m. med geoflisbunn.

 

Stevnetelefoner:

Stevneleder Morten Løes:   906 13 956.

Sekretariat (under stevne):  916 72 451.

 

Premiering:

De 6 beste vil bli tatt inn til premiering ved flere enn 7 plasserte.

Resten av de plasserte skal hente premien i sekretariatet.

 

CHAMPION

VinterCup:

Går i følgende åpne klasser:

Ponni kl. 1/2/3 og 13/14/15. Hest kl. 7 og 10.

De som skal delta i cupen må opplyse hvilken kategori de skal starte i (ponni eller hest) på anmeldelsesblanketten og betale kr. 20,- pr. klasse i tillegg til andre avgifter.

De som starter flere hester i cupen må betale 20 kr. pr. hest/klasse.

Statutter for CVC        Foreløpig resultat i CVC

 

Ponni:

Ponnikategorier i samme klasseinndeling besiktiger banen samtidig.

 

Ryttermelding               Deltagerliste                 Stevnestatistikk            Resultater CVC

Hjemmeside                  Stevner (TRØN)           Terminliste

Klassetilbud:

Fredag 20. april kl. 15:30 - Innendørs

Kl.

Høyde

Bedømmelse

Avgifter

Premiering

Anm.

S

R

1

LB-P-III

NRS (F&S)

100+10+20

Gave-/ærespremier

m/CVC-P

S

R

2

LB-P-II

NRS (F&S)

100+10+20

Gave-/ærespremier

m/CVC-P

S

R

3

LB-P-I

NRS (F&S)

100+10+20

Gave-/ærespremier

m/CVC-P

S

R

4

LA-P-III

274.5.3 (A1c)

100+10

Gave-/ærespremier

 

S

R

5

LA-P-II

274.5.3 (A1c)

100+10

Gave-/ærespremier

 

S

R

6

LA-P-I

274.5.3 (A1c)

100+10

Gave-/ærespremier

 

S

R

7

1,10 m

274.5.3 (A1c)

110+10+20

600-400-300-220

m/CVC-H

S

R

8

1,20 m

238.2.1 (A0)

120+10

800-600-500-450-240

 

S

R

33

1,30 m

238.2.1 (A0)

120+10

800-600-500-450-240

Ny

S

R

Lørdag 21. april kl. 09:30 – Innendørs og utendørs

Kl.

Høyde

Bedømmelse

Avgifter

Premiering

Anm.

S

R

9

1,10 m

274.5.3 (A1c)

110+10

600-400-300-220

 

S

R

10

1,20 m

238.2.1 (A0)

120+10+20

800-600-500-450-240

m/CVC-H

S

R

11

1,30 m

238.2.2 (A1a)

130+10

1000-800-600-450-260

 

S

R

12

1,35-1,45 m

273.3.2 (MP)

200+10

3000-2000-1500-400

 

S

R

13

LA-P-III

274.5.3 (A1c)

100+10+20

Gave-/ærespremier

m/CVC-P

S

R

14

LA-P-II

274.5.3 (A1c)

100+10+20

Gave-/ærespremier

m/CVC-P

S

R

15

LA-P-I

274.5.3 (A1c)

100+10+20

Gave-/ærespremier

m/CVC-P

S

R

16

MB-P-III

274.5.3 (A1c)

100+10

600-400-300-220

 

S

R

17

MB-P-II

274.5.3 (A1c)

100+10

600-400-300-220

 

S

R

18

MB-P-I

274.5.3 (A1c)

100+10

600-400-300-220

 

S

R

19

MA-P-III

274.5.3 (A1c)

100+10

800-600-500-450-240

 

S

R

20

MA-P-II

274.5.3 (A1c)

100+10

800-600-500-450-240

 

S

R

21

MA-P-I

274.5.3 (A1c)

100+10

800-600-500-450-240

 

S

R

Søndag 22. april kl. 09:00 - Utendørs

Kl.

Høyde        

Bedømmelse

Avgifter

Premiering

Anm.

S

R

22

MB-P-III

238.2.1 (A0)

100+10

600-400-300-220

 

S

R

23

MB-P-II

238.2.1 (A0)

100+10

600-400-300-220

 

S

R

24

MB-P-I

238.2.1 (A0)

100+10

600-400-300-220

 

S

R

25

MA-P-III

238.2.2 (A1a)

100+10

800-600-500-450-240

 

S

R

26

MA-P-II

238.2.2 (A1a)

100+10

800-600-500-450-240

 

S

R

27

MA-P-I

238.2.2 (A1a)

100+10

800-600-500-450-240

 

S

R

28

1,05 m

274.5.3 (A1c)

100

Gave-/ærespremier

 

S

R

29

1,15 m

274.5.3 (A1c)

110+10

600-400-300-220

 

S

R

30

1,25 m

238.2.1 (A0)

120+10

800-600-500-450-240

 

S

R

31

1,30 m

274.5.3 (A1c)

130+10

1000-800-600-450-260

 

S

R

32

1,40 m

238.2.2 (A1a)

140+10

1500-1000-750-500-280

 

S

R