TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB inviterer til

Elitestevne i sprang

13.-15. juli 2007 (Sommerstevnet)

på Midt-Norsk Hestesportssenter på Øysand.

Ponni / Junior / Unge ryttere / Senior / Unghest 5 og 6 års

 

 

Anmeldelse:

Anmeldelsesblankett

Sendes innen mandag 9. juli 2007 til Martha Torvik, Rytterveien 4, 7224 Melhus eller e-post post@trondelag-hestesportsklubb.no.

Telefon: 916 72 451.

Anmeldelser på e-post er ikke godkjent før bekreftelse er mottatt.

Anmeldelser som ikke er påført rytterlisens, hestelisens og ansvarlig person (for rytter under 18 år) vil bli avvist.

Påfør også hestens avstamning og vi vil bekjentgjøre dette. Les mer her.

 

Stevneavgifter:

Meeting 2 500,- for JR/UR/SR.

Meeting 2 300,- for ponni kat. 1.

Meeting 2 200,- for ponni kat. 2.

Meeting 1 700,- for unghester.

Inkl. oppstalling, startavgifter og veterinærkontroll.

Strømtilkobling kr. 200,-.

Bestilt boks må avbestilles innen 02.07.2007.

De som deltar på L-stevnet i forkant får gratis oppstallingL-stevnet.

Les mer her.

 

Forslag til

innkvartering:

Quality Hotel Panorama:            72 90 05 00.

Sandmoen motell og camping:    72 59 61 50.

Øysand camping:                        72 87 24 15.

 

Teknisk personell:

Overdommer:   Arnt Ove Bjerkås.

Dommer:           Rune Rinnan.

Banebygger:     Anders Hafskjold.

Chief steward:  Baard Anders Lindvaag.

Steward:            Gunn Eva Killingberg.

 

Arenamål:

Konkurransebane:    60 x 90 m. med grusbunn.

Oppvarmingsbane:    30 x 70 m. med grusbunn.

 

Stevnetelefoner:

Stevneleder Morten Løes:   906 13 956.

Sekretariat (under stevne):  958 37 501.

 

Veterinærkontroll:

Torsdag fra 16:00 til 21:00.

Fredag fra 08:00 til 12:00.

Alle hestene må vises før start.

 

Presseansvarlig:

_________________________________________

 

NRYF representant:

_________________________________________

 

Premiering:

De 6 beste vil bli tatt inn til premiering ved flere enn 7 plasserte.

Resten av de plasserte skal hente premien i sekretariatet.

 

Ponni:

Ponnikategorier i samme klasseinndeling besiktiger banen samtidig.

 

Generelt:

Ryttermelding og deltagerliste vil bli å finne på trondelag-hestesportsklubb.no etter 10.07.07.

 

Bankett:

_________________________________________________________

 

Ryttermelding   Deltagerliste  Stevnestatistikk   Hjemmeside   Stevner (TRØN)  Terminliste

Klassetilbud:

Fredag 13. juli kl. 11:00

Kl.

Kategori

Høyde

Bedømmelse

Premiering

B

S

R

1

Kat 2

1,00 MB

274.5.3

1200-900-750-500

B

S

R

2

Kat 1

1,10 MB

274.5.3

1500-1200-1000-750-500

B

S

R

3

Junior

1,25

238.2.1

1500-1200-1000-750-500

B

S

R

4

5-års

1,10

Clear round

300

B

S

R

5

6-års

1,20

Clear round

300

B

S

R

6

Åpen

1,30

274.5.3

1500-1200-1000-750-500

B

S

R

7

Åpen

1,40

274.5.3

2500-2000-1500-1000-500

B

S

R

Lørdag 14. juli kl. 10:00

Kl.

Kategori

Høyde

Bedømmelse

Premiering

B

S

R

8

Junior

1,30

274.5.3

1800-1500-1200-1000-500

B

S

R

9

Kat 2

1,00 MB

238.2.1

1000-800-750

B

S

R

10

Kat 1

1,10 MB

238.2.1

1500-1200-1000-750-500

B

S

R

11

Åpen

1,35

238.2.1

3000-2500-1500-1000-500

B

S

R

12

5-års

1,15

Clear round

400

B

S

R

13

6-års

1,25

Clear round

400

B

S

R

14

Kat 2

1,10

274.5.3

1500-1200-800

B

S

R

15

Kat 1

1,20

274.5.3

2500-2000-1500-1000-500

B

S

R

26

Senior GP

1,45

238.2.2

15000-10000-7500-5000-2500

B

S

R

Søndag 15. juli kl. 09:00

Kl.

Kategori

Høyde

Bedømmelse

Premiering

B

S

R

17

Åpen

1,30

238.2.1

2000-1600-1200-1000-500

B

S

R

18

Kat 2

1,00 MB

238.2.1

1500-1200-750

B

S

R

19

Kat 1

1,10 MB

238.2.1

2000-1700-1200-1000-500

B

S

R

20

5-års

1,20

238.2.2

1500-1200-900

B

S

R

21

6-års

1,30

238.2.2

2000-1500-1200-900

B

S

R

22

Kat 2 GP

1,10 MA

238.2.2

2000-1500-1000

B

S

R

23

Kat 1 GP

1,25
MA+5 cm

238.2.2

3000-2000-1500-1000-600

B

S

R

24

Junior GP

1,35

238.2.2

5000-2500-1500-1000-600

B

S

R

25

UR GP

1,40

238.2.2

7500-5000-2500-1000-600

B

S

R

16

Åpen

1,40

238.2.1

5000-4000-2500-1200-500

B

S

R