Trøndelag Hestesportsklubb

Inviterer til

Distrikts stevne i dressur 7.-8 Juli 2007

 

På Midt-Norsk Hestesportssenter, Øysand

 

1.                 Anmeldelse på NRYF’s blankett sendes på mail til Silje Engesvik:

Silje@kleins.no HUSK RYTTER- OG HESTELISENSNUMMER!!!

Ta med Hestepass, vi vil se vaksinasjoner!

Påfør også hestens avstamning og vi vil bekjentgjøre dette. Les mer her.

 

Anmeldelsesfrist:        Mandag 2.juli, kl.18:00.

 

Etteranmeldelsesfrist:           Onsdag 4.juli, kl.18:00, da mot dobbel startavgift. Dette godtas med forbehold om at klubben ser dette mulig.

 

Negativ starterklæringsfrist: Onsdag 4.juli, kl.18:00, ved frafall etter denne tid må meldes pr.telefon # 930 55 909 (gjerne sms)

Ryttere som ikke har meldt avbud innen denne fristen regnes som starterklærte. Om du melder avbud etter denne tid må du betale startavgift med mindre vet.-/legeattest framlegges.

Om du unnlater å møte til start uten å ha meldt ifra, vil du ilegges et advarselskort som innsendes til forbundet, samt motta regning på startavgift i de klasser du er meldt.

 

Startavgift betales ved frammøte. Unnlatt betalt startavgift vil faktureres samt ilegges gebyr på Kr.200,-

 

2.                 Oppstalling ordnes på tlf: 90552144 ,  200,- pr.døgn +100,- i depo.som du får tilbakebetalt ved ferdig flidd boks.

                Et begrenset antall bokser til disp.

 

3.                 Ønskes overnatting kontakt Sandmoen Kro på tlf: 72 59 61 50

 

4.                 Spørsmål angående stevnet rettes til stevneleder Silje Engesvik: 930 55 909

 

5.                 Dommer:  Eva Kristine Letnes (DD1)

I og med at dommer er DD1 vil ikke M-klassene være tellende under KR regl.

 

6.                 Midlertidige ridetider vil være tilgjengelige på : http://www.trondelag-hestesportsklubb.no fra Onsdag  4.juli kl 20:00 og  fram til torsdag 5.juli kl 18:00. Etter dette er ridetidene faste.

 

7.                 Konkurransen avholdes i ridehus med ridebane 20*60

 

8.                 Det blir varm og kald servering på stevneplassen

 

 

9.                 Trøndelag Hestesportsklubb forbeholder seg retten til endringer.

 

 

Lørdag 7. Juli kl: 10:00

     

      KL 1: LC: 2 NS 1987                            80,-                 Gavepremier

      KL 2: LB: 2 1999                                   90,-+10,-        Gavepremier

      KL 3: LA: 2  2003                                  100,-+10,-      400-300-200

      KL 4: MB:1                                             110,-+10,-      500-350-250

 

     

    

 

    Søndag 8. Juli kl: 10:00

 

    KL 5: LC: 2 NS 1987                              80,-                 Gavepremier

    KL 6: LB: 3  1999                                    90,-+10,-        Gavepremier

    KL 7: LA: 3  1999                                    100,-+10,-      400-300-200

    KL 8: MB:2  1996                                    110,-+10,-      500-350-250