TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB inviterer til

Distriktsstevne i sprang med innlagt klubbmesterskap

1.-2. september 2007

Midt-Norsk Hestesportssenter på Øysand.

Ponni / Rekrutt / Junior / Unge ryttere / Senior

 

 

Anmeldelse:

Anmeldelsesblankett

Sendes innen mandag 27. august 2007 til Martha Torvik, Rytterveien 4, 7224 Melhus eller på e-post til post@trondelag-hestesportsklubb.no.

Telefon: 916 72 451.

Anmeldelser på e-post anses som mottatt når den er bekreftet.

Anmeldelser som ikke er påført rytterlisens, hestelisens og ansvarlig person (for rytter under 18 år) vil bli avvist.

Påfør også hestens avstamning og vi vil bekjentgjøre dette. Les mer her.

 

Startavgifter:

Betales kontant i sekretariatet. Vi tar ikke kort! Frist for negativ starterklæring er en time før klassens start. De som ikke melder avbud må betale startavgift + et gebyr på kr. 200,- i hht. KR I § 144.2c.

 

Oppstalling:

Begrenset oppstalling i spartanske utebokser kan ordnes.

 

Teknisk personell:

Overdommer:   Rune Rinnan.

Dommer:           Rune Rinnan.

Stildommer:      Rune Rinnan.

Banebygger:     Arild Sivertsen.

Chief steward:  Else Thorstensen.

 

Arenamål:

Konkurransebane:   60 x 90 m. med grusbunn.

Oppvarmingsbane:   30 x 70 m. med grusbunn.

 

Stevnetelefoner:

Stevneleder Morten Løes:   906 13 956.

Sekretariat (under stevne):  916 72 451.

 

Premiering:

De 6 beste vil bli tatt inn til premiering ved flere enn 7 plasserte.

Resten av de plasserte skal hente premien i sekretariatet.

 

Ponni:

Ponnikategorier i samme klasseinndeling besiktiger banen samtidig.

 

 

Statutter                  Deltagerliste                Stevnestatistikk

Hjemmeside            Stevner (TRØN)          Terminliste

 


Klassetilbud:

Lørdag 1. september kl. 10:00

NB: Mesterskapsklassene er åpen i 1. avdeling.

Ryttere som starter flere hester må starte med ”mesterskapshesten” først.

 

Kl.

Høyde

Bedømmelse

Avgifter

Premiering

km

S

R

1

LC-P-II&III

279 (Clear round)

90

Sløyfer

 

S

R

2

LC-P-I

279 (Clear round)

90

Sløyfer

 

S

R

3

LB-P-II&III

280 (Feil og stil)

90+10

Gave-/ærespremier

1. avd. P

S

R

4

LB-P-I

280 (Feil og stil)

90+10

Gave-/ærespremier

1. avd. P

S

R

5

0,70 m

279 (Clear round)

90

Sløyfer

 

S

R

6

0,80 m

274.5.3 (A1c)

90

Gave-/ærespremier

1. avd. R

S

R

6b

1,00 m

274.5.3 (A1c)

100

Gave-/ærespremier

 

S

R

7

1,10 m

274.5.3 (A1c)

110+10

400-300-220

1. avd. JR

S

R

8

1,15 m

274.5.3 (A1c)

110+10

400-300-220

1. avd. UR

S

R

9

1,20 m

274.5.3 (A1c)

120+10

600-400-300-240

1. avd. SR

S

R

Søndag 2. september kl. 09:00

NB: Mesterskapsklassene er lukket i 2. avdeling.

Banene i de åpne klassene etter mesterskapsklassene er lik banen i den foregående mesterskapsklassen og de besiktiges samtidig.

 

Kl.

Høyde

Bedømmelse

Avgifter

Premiering

km

S

R

10

LA/LA+5cm-P-II&III

273.3.2 (To omganger)

0

Medaljer og vinnerdekken

2. avd. P

S

R

11

LA/LA+5cm-P-I

273.3.2 (To omganger)

0

Medaljer og vinnerdekken

2. avd. P

S

R

12

LA-P-II&III

238.2.1 (A0)

90+10

Gave-/ærespremier

 

S

R

13

LA-P-I

238.2.1 (A0)

90+10

Gave-/ærespremier

 

S

R

14

0,85/0,90 m

273.3.2 (To omganger)

0

Medaljer og vinnerdekken

2. avd. R

S

R

15

0,80 m

238.2.1 (A0)

90

Gave-/ærespremier

 

S

R

15b

1,00 m

274.5.3 (A1c)

100

Gave-/ærespremier

 

S

R

16

1,15/1,20 m

273.3.2 (To omganger)

0

Medaljer og vinnerdekken

2. avd. JR

S

R

17

1,10 m

238.2.1 (A0)

110+10

400-300-220

 

S

R

18

1,20/1,25 m

273.3.2 (To omganger)

0

Medaljer og vinnerdekken

2. avd. UR

S

R

19

1,20 m

238.2.1 (A0)

120+10

600-400-300-240

 

S

R

20

1,25/1,30 m

273.3.2 (To omganger)

0

Medaljer og vinnerdekken

2. avd. SR

S

R

21

1,30 m

238.2.1 (A0)

130+10

700-500-400-260

 

S

R

 

Statutter for klubbmesterskapet

 

Godkjent 24.08.2007

Rune Rinnan/sign.