STATUTTER FOR SELABUA-CUP 2011


Selabua-cup 2011 vil gå over fire stevner med en cup i LC, LB og LA

Helg: 18.-19. juni Orkdal Rideklubb

Helg: 27.-28. august Vaadan Hestesportsklubb

Helg: 3.-4. september Bruråk Hestesportsklubb

Finale helg: 17.-18. september Trøndelag Hestesportsklubb

 

Det er til sammen 8 klasser (to pr stevne) i hver cup, hvorav maks 6 vil være tellende sammenlagt. Ekvipasjene må ha gjennomført minst 4 klasser for at resultatet skal være tellende.

Det kåres en vinner sammenlagt i de respektive klassene.

En rytter kan starte flere hester i samme cup, og kan også starte samme hest i flere cuper. Rytter vil da kun premieres i den cupen hvor han har høyeste plassering.

Poengfordeling i henhold til world-cup tabellen. Likeplasserte deler poengene for de to plassene de opptar i resultatlisten. Ved lik plassering etter siste stevne, kåres vinneren etter flest oppnådde 1. plasser, deretter 2. plasser, osv.

Alle ryttere som melder en Selabua-cup-klasse, er automatisk med i cupen og må betale 20 kr pr. klasse.

LC-cup er stengt for ekvipasjer som har oppnådd minst 65 % i høyere klasse de to siste kalenderår og kan i henhold til statuttene ikke delta i LC-cup selv om de starter i klassen.

LB-cup er stengt for ekvipasjer som har oppnådd mer enn 65 % i høyere klasser de to siste kalenderår og kan i henhold til statuttene ikke delta i LB-cup selv om de starter i klassen.

LA-cup er stengt for ekvipasjer som har oppnådd mer enn 65 % i høyere klasser de to siste kalenderår og kan i henhold til statuttene ikke delta i LA-cup selv om de starter i klassen.

 

Ekvipasjer som i løpet av sesongen overskrider prosentgrensen ved start i høyere klasse i Selabua-cup, vil beholde cup-poengene som allerede er oppnådd i laveste cup, men vil utelukkes fra videre deltagelse i denne. Om ekvipasjen i løpet av sesongen overskrider prosentgrensen ved deltagelse på andre stevner enn Selabua-cup, påvirker dette ikke deltagelse i cupen.

PREMIERING I ALLE KLASSENE VED FINALEN

1.      plass: Vinnerdekken + gavekort på 2000 kr fra Selabua + 500 kr fra Sør-Trøndelag rytterkrets

2.      plass: Shabrak + gavekort på 1500 kr fra Selabua + 300 kr fra Sør-Trøndelag rytterkrets

3.      plass: Grime + gavekort på 1000 kr fra Selabua +200 kr fra Sør-Trøndelag rytterkrets

 

Sør-Trøndelag Rytterkrets   Resultater Selabua-Cup 2011