FK VinterCup i sprang

FK VinterCup i sprang 2012

STATUTTER for Sør-Trøndelag Rytterkrets

FK VinterCup (FK-VC) er et tilbud til ryttere i Midt-Norge i vinterhalvåret (åpen for kretser og lag i og utenfor Sør-Trøndelag Rytterkrets)

FK-VC arrangeres i tidsrommet 1. oktober til 30. april. Kretsen fordeler stevnene som primært arrangeres i haller med min størrelse 20 X 60m og utendørs på bane min 40 X 60 m.

Det forutsettes at klasser som skal telle med i FK-VC arrangeres i henhold til gjeldende konkur- ransereglement (KR). FK-VC går over 4 stevner, hvorav 3 er tellende i sammendraget. Ekvipasjene må ha gjennomført minst 2 stevner.

Dersom et stevne av grunner godkjent av kretsen, avlyses, kan kretsen bestemme at 3 av de resterende stevner skal telle med i sammen- draget.

En rytter kan starte flere hester i FK-VC, og en hest kan starte med flere ryttere i FK-VC.

Det kåres FK-VC vinner for hest, rekrutt og ponni, men ryttere som rir flere hester blir kun plassert med sitt beste resultat. Ekvipasjer lenger ned på sammenlagt-resultatlisten vil rykke opp.

Det vil kun være 2 klasser pr. stevne som er tellende for hver kategori. Arrangøren bestemmer hvilke klasser dette skal være, men klassene skal ligge innenfor følgende områder; LB - LA for ponni, 80 - 105 cm
for rekrutt og 110 - 130 cm, for hest. Rekrutt er rytter som ikke har startet høyere enn 1,05 m når første klasse i sesongens cup starter.

Det forutsettes ordinær premiering av den enkelte klasse.

Poengfordelingen i henhold til world cup tabellen. Likeplasserte deler poengene for de to plassene de opptar i resultatlisten. Ved lik plassering etter siste stevne, kåres vinneren etter flest oppnådde 1.-plasser, deretter 2.-plasser osv.

FK-VC-premiering sammenlagt
Premiene vil være gavepremier/gavekort for alle kategorier til en verdi som vist nedenfor. Seiersdekken til vinnerne sponses av Felleskjøpet.

1.-plass kr 2500 ­ 2.-plass 1500 ­ 3.-plass 1000 ­ 4.-plass 500.

Finansiering av premier:
­ Sør-Trøndelag rytterkrets betaler kr 1000,-
­ Arrangørklubbene betaler kr 1000,- for rettighetene til å arrangere FK-VC per stevne
- Alle ryttere som melder en FK-VC klasse er automatisk med i cupen og må betale kr 20,- per klasse.

Felleskjøpet er hovedsponsor for FK-VC og bidrar med kr 4000,- pluss en garanti ved bortfall av startinntekter, begrenset oppad til kr 3000,-
Sør-Trøndelag Rytterkrets / Resultater for FK VinterCup 2011/2012 / Andre statutter