Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRYK NRYF Linker

 

Våre sponsorer

Skagen Smie
og Hovslageri

Dette var styret for 2013.
Styret for 2014 finner du her.

Styre og utvalg

Styre
Sprangutvalg
Dressurutvalg
Revisorer
Bemannings-/sekretariatsutvalg
Bane- og utstyrsutvalg
Kroutvalg
Redaktør hjemmeside/dataansvarlig
Valgkomité
Møtereferater fra årsmøter, styremøter og andre utvalgsmøter

TRØN Styret 2013

Navn

Verv

Telefon

Epost

Roy Olsen

Leder

91821612

Roy.olsen@reinertsen.com

Kjell Jensen

Nestleder

48118878

kjajens@loqal.no

Trine Ellerås

Sekretær

99350060

trine@av-as.no

Hilde Grimnes Olsen

Kasserer

95169912

Hilde.grimnes.olsen@hemit.no

Eksternt firma

Regnskap

TBA

TBA

Charlotte Vanvik

Ungdomsrep.

93247969

cvanvik@gmail.com

Janne Bakken

Varamedlem

97770193

Silke_er_best@hotmail.com

Heidi Ytrestøl

Varamedlem

41228873

Heidi.ytrestoyl@felleskjopet.no

Tonje Langfjord

Varamedlem

94499025

Tonje.langfjord@gmail.com

Sprangutvalg

Leder Tonje Langfjord 944 99 025 Tonje.langfjord@gmail.com
Tekn. kons. Rune Rinnan 950 50 663 rune.rinnan@broadpark.no
Medlem Jorunn Anita Grendal 928 12 998 jorua-g@online.no
Medlem Kjell Arve Jensen 481 18 878 kjajens@loqal.no

Dressurutvalg

Medlem Elin Berg 928 10 900 elin.bergli@gmail.com
Leder Hege Størseth 992 51 328 hegest@gmail.com
Medlem Rune Ellefsen 993 67 636 rune@stall-oysand.no

Revisorer

Revisor Svein Inge Storaunet 911 60 410  
Revisor Hans Petter Aalberg 934 83 991 skagensmie@gmail.com

Bemannings-/sekretariatsutvalg

       

Bane- og utstyrsutvalg

Leder Roald Martin Øye 928 12 992  
Medlem Truls Stav    
Medlem Kjell Arve Jensen 481 18 878 kjajens@loqal.no
Medlem Morten Askimdal    

Kroutvalg

Leder Berit Jensen 922 28 189 .

Redaktør hjemmeside/dataansvarlig

Redaktør hjemmeside Rune Rinnan 950 50 663 rune.rinnan@broadpark.no
Hjemmeside Erik Houmb 951 59 102 ehoumb@broadpark.no
Dataansvarlig      

Valgkomité

Leder Morten Løes 906 13 956 mloe@statoil.com
Medlem Astrid-Margrethe Fossedal Hernes 932 17 292 astrid@canis.no
Medlem Ann Helen Granbo 930 68 709 ann_granbo@hotmail.com

 

Møtereferater fra årsmøter, styremøter og andre utvalgsmøter finner du her.

Til Toppen av siden

 

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRYK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 08 november 2013 21:32.