Hovedside TRØN

Sommerstevne / Regionmesterskap

Midt-norsk Hestesportsenter

4-9. juli 2006

 

 

 1. Anmeldelse skrives på NRYFs blankett og sendes Borgny Størseth, Dalheimslyngen 7, 7059 Jakobsli, eller på e-mail: BORGNY.STORSETH@trondheim.kommune.no
   innen 20 juni All betaling gjøres på stevneplassen.  Det rides etter NRYF’s reglement. Hestelisens og rytterlisens skal være påført anmeldelsen. Dette skal forevises ved ankomst sammen med vaksinasjonskort.
 2. Stevnet arrangeres på Midt-Norsk Hestesportsenter. Grusbane 90x70 m og fremridning 65x30m.
 3. Oppstalling på stevneplassen i stall og utendørs bokser, så langt det rekker.  Utebokser kr. 1000,- for stevnet (tirsdag - søndag), og i stall kr. 1200,- for stevnet (tirsdag - søndag). Boksene blir fylt opp med 1 flisballe, deretter må flisballer kjøpes. Depositum for rengjort boks (kr. 300,-) tilbakebetales ved avreise. Ikke møtt til stevnet, må betale oppstalling (dersom ikke trukket innen anmeldelsesfristen). Spørsmål angående oppstalling på tlf.: 90552144
 4. Strøm til bobiler og campingvogner kr. 350,- for hele uken. Overnatting på Quality Hotell Panorama, tlf.: 72 90 05 00, Sandmoen Motell: 72 59 61 50, Øysand Camping: 72 87 24 15.
 5. Overdommer: Rune Rinnan, Banebyggere: Arild Sivertsen og Tom Valdor
 6. Salg av varm og kald mat på stevneplassen.
 7. Forespørsler ang. stevnet rettes til Svenn Roar Olsen mob 90068264 eller Borgny Størseth mob: 990 06 497 
 8. Arrangøren forbeholder seg retten til endringer.
 9. Statutter for lagkonkurransen . Se under klassene.
 10. Grillkveld på stevneplassen fredag og lørdag
 11. Negativ starterklæring gis på telefon 990 06 497. Muntlige beskjeder eller avmelding på andre tlf nr kan ikke gjøres.

Disiplin

Tirsdag 4.

Onsdag 5.

Torsdag 6

Fredag 7.

Lørdag 8.

Søndag 9.

Sprang

D-stevne

D-stevne

D-stevne/ RM-Lag

Drive inn

 RM

RM

 

 

 

 

 

 

 

 

Evkvipasjeliste / Oppstalling / Stevnestatistikk / Bilder
KIA   www.hesteshoppen.no   TOOLS   DAIHATSU

 

D-stevne 4, 5, 6, 7, 8 og 9. juli

Tirsdag 4. juli kl. 09:00

Bedømming

 

Startkontingent

Premiering

Kl. 1: LC ponni

Clear round

 

80

Sløyfe

Startliste Resultatliste 1_2

KL.2 LB ponni

A1:d

 

100 +10

Ærespremier

Startliste Resultatliste 2-2

Kl. 3: 70 cm hest

Clear round

 

100+10

Ærespremier

Startliste Resultatliste

Kl. 4: 80 cm hest

Clear round

 

80

Sløyfe

Startliste Resultatliste

Kl. 5: 90 cm hest

A1:d

 

100

Ærespremier

Startliste Resultatliste

Kl. 6: 100 cm hest

A1:d

 

100

Ærespremier

Startliste Resultatliste

Kl. 7: 110 cm hest

A1:d

 

110+10

Ærespremier

Startliste Resultatliste

Kl. 8: 120 cm hest

A1:d

 

120+10

400-300-250

Startliste Resultatliste

Onsdag 5. juli kl. 09:00

Bedømming

 

Startkontingent

Premiering

Kl. 9: LC ponni

Clear round

 

80

Sløyfe

Startliste Resultatliste Kat2

KL.10 LB ponni

A1:d

 

100 +10

Ærespremier

Startliste Resultatliste Kat2

Kl. 11: LA ponni

A:0

 

100+10

Ærespremier

Startliste Resultatliste Kat2

Kl. 12: 80 cm hest

Clear Round

 

80

Sløyfe

Startliste Resultatliste

Kl. 13: 90 cm hest

A1:d

 

100

Ærespremier

Startliste Resultatliste

Kl. 14: 100 cm hest

A1:d

 

100

Ærespremier

Startliste Resultatliste

Kl. 15: 110 cm hest

A1:c

 

110+10

Ærespremier

Startliste Resultatliste

Kl. 16: 120 cm hest

A:0

 

120+10

400-300-250

Startliste Resultatliste

Kl. 17: 130 cm hest

A1:d

 

130+10

600-400-300

Startliste Resultatliste

Torsdag 6. juli kl. 09:00

Bedømming

 

Startkontingent

Premiering

Kl.18: LC ponni

Clear Round

 

100

Ærespremier

Startliste Resultatliste Kat2

Kl.19: LB ponni

A1:d

 

100+10

Ærespremier

Startliste Resultatliste Kat2

Kl.20: LA ponni

A1:d

 

100+10

Ærespremier

Startliste Resultatliste Kat2

Kl.21: MB ponni

A1:c

 

100+10

Ærespremier

Startliste Resultatliste Kat2

Kl.22: 80 cm hest

A1:d

 

100

Ærespremier

Startliste Resultatliste

Kl.23: 90 cm hest

A1:d

 

100

Ærespremier

Startliste Resultatliste

Kl.24: 105 cm hest

A1:c

 

100

Ærespremier

Startliste Resultatliste

Kl.25: 115 cm hest

A:0

 

110+10

400-300-250

Startliste Resultatliste

Kl.26: 125 cm hest

A1:a

 

120+10

500-300-250

Startliste Resultatliste

Kl.27: RM LAG,       1 og 2 avd.

 

 

400+40

1000-700-500 dekken til vinner

Startliste Resultatliste

 

Fredag 7.juli

kl.10:00

 

Drive inn

 

Startkontingent

 

Premiering

          Startliste Resultatliste
          Startliste Resultatliste
          Startliste Resultatliste
          Startliste Resultatliste

 

RM   L- stevne, Lørdag 8. juli m/ Grillaften

Lørdag 8. juli

kl. 09:00 ny tid

Bedømming

Alle  Lørdagens RM klasser er åpen for
ryttere som ikke starter RM

Startkontingent

Premiering

Kl. 32: LA ponni

A1:d

1 avd RM Ponni

100+10

Ærespremier

Startliste Resultatliste Kat2

Kl. 33: MB ponni

A1:c

 

100+10

Ærespremier  

Startliste Resultatliste Kat2

Kl. 34: MA ponni

A1:a

 

100+10

Ærespremier

Startliste Resultatliste Kat2

Kl. 35: 100cm hest

A:1c

 

100+10

Ærespremier

Startliste Resultatliste

Kl. 36: 110cm hest

A:1a

1.avd RM junior

110+10

Ærespremier

Startliste Resultatliste

Kl. 37: 120cm hest

A1:a

1 avd RM Unge ryttere

120+10

500-300-250

Startliste Resultatliste

Kl. 38: 125cm hest

A1:a

1 avd RM Senior

130+10

500-400-300

Startliste Resultatliste

Kl. 39: 130cm hest

A1:c

 

130+10

600-400-300

Startliste Resultatliste

Kl. 31: 140 cm hest

A1:d

140+10

1000,700,500

Startliste Resultatliste

RM  D-stevne Søndag 9. juli

Søndag 9. juli kl. 09:00

Bedømming

Det blir åpen klasse for de som ikke rir RM før
kl. 40 og 41. påmelding på stedet

Startkontingent

Premiering

Kl. 40: LB ponni

A1:c

 

100+10

Ærespremier

Startliste Resultatliste

Kl. 41: LA ponni

A

2 avd RM Ponni

100+10

Ærespremier, dekken til vinner

Startliste Resultatliste

Kl. 42: 100 cm hest

A1.c

 

100+10

Ærespremier

Startliste Resultatliste

Kl. 43: 110 /120cm hest

A

2 avd RM Junior

110+10

Ærespremier, dekken til vinner

Startliste Resultatliste

Kl. 44: 120 /130cm hest

A

2 avd RM Unge ryttere

120+10

500-300-250, dekken til vinner

Startliste Resultatliste

Kl. 45: 125 /135cm hest

A

2 avd RM Senior

130+10

500-300-250, dekken til vinner

Startliste Resultatliste
Kl. 46 LA PONNI   ÅPEN     Startliste Resultatliste
Kl. 47 110/120 CM   ÅPEN     Startliste Resultatliste
Kl. 48 120/130 CM   HEST ÅPEN     Startliste Resultatliste

 

Statutter for lagkonkurransen

1.        Lagene skal være rene klubblag, som består av 3 eller 4 deltakere hvorav de tre beste resultatene er tellende. Det er ingen begrensning på antall lag en klubb kan stille med.

2.        Det skal hoppes 4 baner med hinderhøyder 100cm, 110cm, 110cm og 120 cm. Alle lag må ha en ekvipasje som rir 120cm. Resultatet for denne ekvipasjen vil telle med for laget selv om det skulle bli lagets dårligste resultat. Det betyr at for lag bestående av 3 ekvipasjer må en ri 120cm. De andre to på laget må enten ri 100cm og 110 cm eller begge rir 110 cm.

3.        Lag konkurransen går over to avdelinger . Lagets sluttresultat er summen av resultatene for avdelingene.

4.        1. avd. består kun av grunnomgang.

5.        2. avd, finale omgangen, gjennomføres som en grunnomgang. Hvis de tre første plassene ikke kan skilles på grunnlag av akkumulerte feilpoeng skal lagene det gjelder gjennomføre omhopping hvor innbyrdes resultat avgjøres på grunnlag av feilpoeng i omhoppingen. Kan lagene fremdeles ikke skilles gjennomføres en andre omhopping hvor lagenes resultat avgjøres på grunnlag av feil poeng og tid.

 

Velkommen til Trøndelag Hestesportsklubb

og et trivelig stevne på Midt-norsk Hestesportsenter
på Øysand